housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Alle evenementen boven 1.000 deelnemers verboden

In de provincie Noord-Brabant is er sprake van relatief grote verspreiding van het Corona-virus. De veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant willen uniform optreden en een eenduidig handelingskader hanteren. Het handelingskader geldt voor evenementen en andersoortige publieksbijeenkomsten, denk aan betaald voetbal, concerten et cetera.

De voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s verbieden tot en met 16 maart alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 1.000 personen. Er wordt géén onderscheid gemaakt of het een evenementenvergunning, gebruiksvergunning of andersoortige vergunning betreft.

Voor alle overige evenementen en bijeenkomsten (met minder dan 1000 personen) wordt om sociale terughoudendheid gevraagd. Uniform handelingskader voor gemeenten in Noord-Brabant:

 • Gemeenten benaderen actief organisatoren van alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 1.000 personen voor het informeren over het verbod.
 • Gemeenten benaderen actief organisatoren van alle evenementen met minder dan 1.000 personen met een appèl op eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan sociale onthouding. Als deze evenementen toch doorgang vinden dan gelden aanvullende adviezen van de GGD/GHOR.
 • Op 16 maart volgt een actualisatie van dit handelingskader.
 • Vragen van organisatoren worden gericht aan de gemeente.

 

 

Stappenplan organiseren evenement

Bekijk voordat u start met de organisatie van uw evenement de evenementenkalender. Daarop kunt u zien of er al een evenement plaatsvindt op de door u gekozen datum. Geeft dit concurrentie of zijn er kansen voor samenwerking? De evenementenkalender is onder voorbehoud. Open de evenementenkalender (pdf)

Let op :

 • Dien de aanvraag voor een evenementenvergunning uiterlijk 8 weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt in
 • Zorg ervoor dat het u het online formulier volledig invult, inclusief alle bijlagen (inloggen met DigiD)
 • Uw aanvraag is pas volledig wanneer alle documenten volledig ingevuld bij de gemeente zijn

De gemeente helpt u graag bij uw aanvraag. Wij bespreken uw evenement graag in een intakegesprek. Lees voor het intakegesprek het Evenementenbeleid en de bijhorende Evenementeninstructie goed door. Open het Evenementenbeleid en open de Evenementeninstructie

  Na het intakegesprek kunt u uw vergunningsaanvraag indienen. Een goede voorbereiding voor de vergunningsaanvraag helpt daarbij.

   

   

  1. Een tekening met een schaal van 1:500 van de omgeving van het terrein en de bereikbaarheid van het terrein met een Noordpijl (lees de brandveiligheidsregels)
  2. Een plattegrondtekening van de tent(en) met een schaal van 1:500 en een tent(en)boek met constructiegegevens (als de tent groter is dan 50m2). Zie Format Tekeningvereisten Evenementen voor de vereisten bij een evenementaanvraag.  Staat uw plattegrond er niet tussen? Vraag deze op via evenementen@loonopzand.nl 
   plattegrond centrum Kaatsheuvel 
   plattegrond Anton Pieckplein/ Kaatsheuvel  
   plattegrond Kasteelweide/ Loon op Zand
  3. Draaiboek met daarin de activiteiten die tijdens het evenement plaatsvinden. Wilt u tijdens het evenement een bingo of een loterij organiseren? Afhankelijk van het prijzengeld moet u een vergunning aanvragen of een melding doen. Lees hierover meer op de pagina Loterij- en kansspelvergunning.
  4. Een programma van het evenement
  5. Veiligheidsplan (open het voorbeeld veiligheidsplan). Download de meest voorkomende pictogrammen: verkeerevenement (zip bestanden).
  6. Verkeersplan (wanneer deze niet in het veiligheidsplan is opgenomen, open het voorbeeld verkeersplan). Download de meest voorkomende pictogrammen: verkeer, evenement (zip bestanden).
  7. Brief/goedkeuring van de eigenaar als het evenement plaatsvindt op particuliere grond
  8. Informatiebrief omwonenden (indien van toepassing)
  9. Akoestisch onderzoek (bij een muziekevenement die voor het eerst op een nieuwe locatie plaatsvindt)
  10. Ingevulde aanvraag ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet in. (indien u alcohol schenkt) Open het aanvraagformulier.
  1. Het aantal verkeersbegeleiders
  2. Welke straten er afgesloten moeten worden, en ter hoogte van welke straat
  3. Of de straten een onderdeel zijn van een busroute
  4. Aantal benodigde materialen zoals toiletten, dranghekken en afvalcontainers
  5. Namen van artiesten en bands die komen optreden
  • Houd alle documenten en informatie bij de hand voordat u start met uw aanvraag
  • Gebruik bij de aanvraag de handleiding aanvraagformulier evenementenvergunning. Open de handleiding.
  • Start uw aanvraag. Open het online formulier (inloggen met DigiD)
  • Wil je materiaal aanvragen? Dan kan dat via dit het formulier aanvraag materialen.
  • Rond u de aanvraag later af? Sla hem dan op, dan kunt u verder gaan waar u gebleven bent.

  Uw aanvraag beoordelen wij aan de hand van de Evenementeninstructie.

  De gemeente beoordeelt uw aanvraag op:

  • De openbare orde, mogelijk (geluids)overlast, afval, het aantal bezoekers, openingstijden, alcoholgebruik
  • De verkeersveiligheid van personen of goederen
  • De zedelijkheid of gezondheid
  • Het milieu

  De grondslag van de Evenementeninstructie staat in artikel 2:24 en 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand 2019.

  De kosten voor een evenement zijn terug te lezen in de legesverordening. Open de legesverordening. Voor iedere ontheffing bij uw evenementenvergunning brengen wij apart kosten in rekening. Maakt u gebruik van de materialen van de gemeente? De tarieven hiervan staan in de tarievenverordening. Open de tarievenverordening.

  Kunt u wat extra geld gebruiken voor uw evenement? Misschien komt uw evenement in aanmerking voor een subsidie. De gemeente heeft hiervoor het evenementenstimuleringsfonds.  Met dit fonds stimuleren we de organisatie van evenementen en nieuwe initiatieven.  Open de pagina van het evenementenstimuleringsfonds

  Contactgegevens

  Neem voor vragen over uw vergunningsaanvraag contact op met de evenementencoördinator via e-mailadres: evenementen@loonopzand.nl  of bel 0416-289111.

  mill-tailormade association-rosy