Ga naar de homepage

Heeft u iets verloren in Kaatsheuvel, Loon op Zand of De Moer? Zoek het op iLost. Als u iets verloren bent kunt u in de lijst van de gevonden voorwerpen zoeken. Als uw voorwerp er tussen staat kunt u het claimen door te klikken op het voorwerp. Een Nederlands paspoort of identiteitskaart kunt u niet terugkrijgen. Gevonden voorwerpen die bij ons worden ingeleverd, plaatsen wij binnen 3 werkdagen op iLost.

Accordion item is ingeklapt

U kunt ervoor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. U moet dan zorgen dat het in dezelfde staat blijft. U kunt het gevonden voorwerp ook in bewaring geven bij de gemeente. Kom langs om het voorwerp af te geven tijdens kantooruren en vraag om een bewijs van afgifte.

Eigenaar worden van een gevonden voorwerp

Heeft u het voorwerp ter bewaring gegeven aan de gemeente en is het niet door de eigenaar binnen een jaar opgehaald? Dan kunt u alleen eigenaar worden als het voorwerp een waarde heeft van meer dan € 450,-. U moet zich dan binnen 1 maand na de bewaartermijn van een jaar melden bij de gemeente. U moet zelf de bewaartermijn in de gaten houden. De gemeente is niet verplicht u voor het verlopen van de termijn te waarschuwen. Meldt u zich niet op tijd, dan bent u geen eigenaar van het voorwerp geworden en kunt u het dus niet meer opeisen.

Accordion item is ingeklapt

Als u denkt dat uw eigendom is gestolen, doet u aangifte bij de politie. Aangifte doen kan telefonisch via 0900 - 88 44 of via de website van de politie.

Let op: dit geldt niet voor verlies of diefstal van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit geeft u zo snel mogelijk door aan de gemeente.

Accordion item is ingeklapt

Bent u een OV kaart verloren of heeft u er één gevonden? Kijk dan op www.ov-chipkaart.nl.