Ga naar de homepage

De GGD Hart voor Brabant is toezichthouder Wmo voor de gemeente Loon op Zand. De GGD Hart voor Brabant richtte een team van toezichthouders Wmo in voor deze taak. Op deze pagina leest u meer over vormen van toezicht, meldingsplicht zorgaanbieder en melding door inwoners. 

Accordion item is ingeklapt

De GDD voert namens ons het toezicht uit op de uitvoering en kwaliteit van de Wmo. Zij houden ook toezicht bij een melding van een calamiteit of geweldsincident. Bij vervolgstappen treedt de gemeente op als handhaver. Op de website van GGD Hart voor Brabant kunt u een calamiteit of geweldsincident melden. Dit vindt u op de pagina Toezicht Wmo. 

Accordion item is ingeklapt

Wij hanteren een vorm van reactief toezicht op basis van specifieke incidenten. De toezichthouder voert toezicht uit op:

  • Geweldsincidenten
  • Calamiteiten

Geweldsincidenten omvatten ernstig grensoverschrijdend gedrag zowel fysiek, psychisch als seksueel jegens een cliënt. Dit gebeurt door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft. Calamiteiten zijn niet-beoogde of onverwachte gebeurtenissen, die betrekking hebben op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevol voor of de dood van een cliënt hebben geleid.

Accordion item is ingeklapt

Via de website van GGD Hart voor Brabant kan een zorgaanbieder calamiteiten of geweldsincidenten melden. Op de website is ook het protocol waarmee de GGD Hart voor Brabant werkt te vinden. 

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u als inwoner of directe familie een melding wilt doen, doet u dit eerst bij uw zorgaanbieder. Iedere zorgaanbieder is wettelijk verplicht geweldsincidenten en calamiteiten te onderzoeken en te melden bij de toezichthouder Wmo. De toezichthouder kan, na melding, besluiten het onderzoek over te nemen. Als uw zorgaanbieder dit niet doet, bel dan naar 088-3686888 voor het spreken van de toezichthouder van onze gemeente.