Ga naar de homepage

Heeft u problemen met het hebben van een juiste daginvulling of weekritme? Bent u door uw beperkingen veel thuis en heeft uw partner behoefte om ontzien te worden in dagelijkse zorgtaken voor u? Dan kan dagbesteding u of uw partner helpen.

Accordion item is ingeklapt

Voorbeelden van dagbesteding die u zelf regelt zijn:

  • Koffieochtend in een buurthuis.
  • Voor ouderen: bewegen in een buurthuis.
  • Uitjes
  • Cursussen (schilderen, mozaïeken, handwerken)
  • Muziek(lessen)
  • Kunst maken of bekijken
  • Welzijnswerk / vrijwilligerswerk
  • Mantelmatch café

Accordion item is ingeklapt

Kunt u door uw aandoening en / of beperking niet meedoen aan bepaalde activiteiten? Of heeft u tijdens deze activiteiten speciale begeleiding nodig? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor dagbesteding op grond van de Wmo.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor begeleiding van de gemeente, neem dan contact op met de gemeente via het Zorgloket.

Na ontvangst van deze melding belt een medewerker van de gemeente u op om een afspraak te maken. Het doel van het gesprek is helder te krijgen welke hulp u nodig hebt. We verkennen daarbij samen hoe dit ingevuld kan worden. Zijn er mensen in uw omgeving die u kunnen helpen? Kunt u de ondersteuning zelf betalen? Is er een regulier aanbod waar u gebruik van kan maken? Voor de problemen waarvoor geen oplossing is bekijken we of er vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) mogelijkheden zijn.

Accordion item is ingeklapt

Soms is het lastig om uit te leggen wat uw vraag of probleem is. Wij raden u daarom aan het gesprek voor te bereiden. Als u het prettig vindt dan kunt u vragen of iemand bij het gesprek aanwezig is. Dat kan iemand zijn die vertrouwd voor u is, zoals een familielid of bekende. Het kan ook iemand zijn die veel van het onderwerp af weet, zoals een ouderenadviseur van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) of een cliëntondersteuner van MEE Brabant Noord.

Accordion item is ingeklapt

Krijgt u begeleiding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan betaalt u hiervan een deel zelf. Dit heet de eigen bijdrage. Meer informatie vindt u op www.hetcak.nl.