Ga naar de homepage

U wilt in uw woning blijven wonen maar door ziekte of een beperking is dit lastig. Een aanpassing aan uw woning kan u helpen zodat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Hoe de gemeente u hier bij kan helpen, leest u op deze pagina.

Accordion item is ingeklapt

Sommige aanpassingen doet de gemeente niet. Deze regelt en betaalt u zelf. Als u in een huurwoning woont, kunt u sommige aanpassingen bij de verhuurder aanvragen. Voorbeelden van aanpassingen die de gemeente niet regelt zijn:

  • Het plaatsen van een douchezitje.
  • 1 hendel mengkraan.
  • Het verwijderen van drempels binnenshuis
  • Wandbeugels
  • Een verhoogd of verlaagd toilet.

Woningen in zorginstellingen past de gemeente niet aan. Hiervoor is de zorginstelling zelf verantwoordelijk.

Accordion item is ingeklapt

In bepaalde situaties kunt u voor woningaanpassingen terecht bij de gemeente. Dit wordt geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente past alleen zelfstandige woningen aan.

Bijvoorbeeld:

  • Een aanpassing aan de badkamer.
  • Een traplift
  • Een elektrische deuropener

Accordion item is ingeklapt

De gemeente beoordeelt de kosten van een woningaanpassing en overweegt of verhuizen in uw situatie een goedkopere oplossing is.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u niet meer in uw eigen huis kan wonen vanwege plotseling ontstane beperkingen of uw woning kan niet adequaat worden aangepast, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een verhuisurgentie. Neem hiervoor contact op met de gemeente via het Zorgloket.

Na ontvangst van deze melding belt een medewerker van de gemeente u op om een afspraak te maken. Het doel van het gesprek is helder te krijgen welke hulp u nodig hebt. We verkennen daarbij samen hoe dit ingevuld kan worden. Kunt u de aanpassing zelf betalen? Is er een regulier aanbod waar u gebruik van kan maken? Voor de problemen waarvoor geen oplossing is bekijken we of er vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) mogelijkheden zijn.

Accordion item is ingeklapt

Soms is het lastig om uit te leggen wat uw vraag of probleem is. Wij raden u daarom aan het gesprek voor te bereiden. Als u het prettig vindt, kunt uw vragen of iemand bij het gesprek aanwezig is. Dat kan iemand zijn die vertrouwd voor u is, zoals een familielid of bekende. Het kan ook iemand zijn die veel van het onderwerp af weet, zoals een ouderenadviseur van de KBO of een cliƫntondersteuner van MEE Brabant Noord.

Accordion item is ingeklapt

Krijgt u begeleiding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan betaalt u hiervan een deel zelf. Dit heet de eigen bijdrage. Meer informatie vindt u op www.hetcak.nl