Ga naar de homepage

Er zijn verschillende vormen van verslaving. Zo kunt u of kunnen uw naasten problemen ervaren of verslaafd zijn aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken of gamen. Op deze pagina leest u wat u zelf kunt doen, wat de gemeente doet en waar u terecht kunt met vragen over verslavingszorg.

Accordion item is ingeklapt

Maakt u zich zorgen over de lichamelijke of psychische veiligheid van uzelf, gezinsleden, familie of buurtgenoten? Neem dan contact op met Veilig Thuis Midden-Brabant
Veilig Thuis Midden-Brabant is er voor advies, hulp en ondersteuning rondom huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld. Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor hulp of als u zich zorgen maakt over iemand anders. Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Veilig Thuis Midden-Brabant is 24 uur per dag bereikbaar op 0800 - 2000.

Accordion item is ingeklapt

Bent u ouder van een kind onder de 18 jaar en heeft u een vraag over verslaving? Ouders van kinderen onder de 18 jaar en jongeren tot 18 jaar kunnen zich melden bij het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg van de gemeente Loon op Zand. Het Servicepunt WWZ is ervoor om samen met u te bekijken welke zorg of ondersteuning nodig is voor uw zoon of dochter.

Het Zorgloket:

  • Geeft informatie en advies.
  • Verwijst door naar andere organisaties.
  • Meldt u aan voor een keukentafelgesprek met een jeugdconsulent van de gemeente.

De jeugdconsulent:

  • Bespreekt samen met u welke antwoorden er zijn op uw hulpvraag. De jeugdconsulent kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden en sociale netwerk.
  • Bekijkt wat u zelf kunt oplossen en wat uw vrienden, familie, vrijwilligers en begeleiders voor u kunnen betekenen.
  • Bekijkt of er andere oplossingen beschikbaar zijn waar u gebruik van kunt maken, zoals een training of cursus.
  • Beoordeelt of inzet van een jeugdhulp noodzakelijk is.

Accordion item is ingeklapt

Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u een vraag over verslaving? Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een specialist op het gebied van verslavingszorg.