Ga naar de homepage

Als uw kind 4 jaar wordt, mag uw kind naar de basisschool. Om een goede keuze te kunnen maken, uit één van de basisscholen binnen de gemeente Loon op Zand, is het nuttig om eerst een school te bezoeken. De meeste scholen hebben elk jaar een open dag. U kunt dan kennis maken met de school en gesprekken voeren met de directie en leerkrachten van de school.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u een keuze gemaakt? Maak dan een afspraak met de betreffende school om uw kind in te schrijven. Let op: dit moet gebeuren vóór 1 april, voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt. Daarbij is het belangrijk dat uw kind maar op één school ingeschreven mag staan. In onze gemeente zijn er verschillende basisscholen. Zij maken onderdeel uit van schoolbestuur Bravoo of van schoolbestuur Leerrijk. We hebben ook een middelbare school, namelijk het Van Haestrecht College.

Accordion item is ingeklapt

Alle kinderen van 5 tot 16 jaar zijn in Nederland leerplichtig en moeten dus naar school. Op school bereiden kinderen zich voor op hun verdere leven in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

U mag uw kind dus niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Als u dit wel doet, overtreedt u de leerplichtwet en bent u strafbaar. Meer informatie over de leerplicht, vrijstellingen en startkwalificaties staat op de website van de rijksoverheid.

Accordion item is ingeklapt

Gaat uw kind niet naar school? Dan zoekt de leerplichtambtenaar samen u en de school naar een oplossing. Komt u er samen niet uit, dan volgt bij spijbelen of geen inschrijving een proces-verbaal. De gemeente Tilburg voert de wettelijke leerplichttaken uit voor onze gemeente. Op de website van de gemeente Tilburg kunt u meer lezen over de wettelijke leerplichttaken.

Accordion item is ingeklapt

Voor kinderen met ouders die een laag inkomen hebben, bestaat de schoolkostenregeling. Het bedrag uit deze regeling kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld schoolreisjes, boeken en digitale tools. Ook is het mogelijk om het bedrag één jaar op te sparen voor grotere aankopen zoals een tablet of laptop.

Ben je een leerling op de basisschool (vanaf groep 6) of op het voortgezet onderwijs en heb je een Samen-Loont-Pas? Dan is er naast het reguliere Samen-Loont-Pas budget een extra schoolkostenbudget beschikbaar om schoolkosten op te vangen. Het schoolkostenbudget Samen-Loont-pas aanvragen doet u via het aanvraagformulier schoolkosten Samen-Loont-pas.