Ga naar de homepage

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen of rekenen. Ze vinden het vaak ook moeilijk om een computer of smartphone te gebruiken. Om mee te kunnen doen in onze samenleving, zijn deze vaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden) wel nodig. Bent of kent u een van deze mensen? Weet dan dat u niet de enige bent en dat Taalhuis Midden-Brabant u kan helpen. Er zijn (gratis) cursussen die u kunt volgen. Bij het Taalhuis leggen ze graag uit hoe ze u kunnen helpen.

Accordion item is ingeklapt

Als taalvrijwilliger kunt u het verschil maken in iemands leven. Met slechts een paar uur vrijwilligerswerk per week ondersteunt u iemand om zijn of haar basisvaardigheden te verbeteren. Denk hierbij aan vaardigheden zoals lezen en schrijven, rekenen en werken met de computer. U kijkt samen met iemand welke cursus het beste past.

Accordion item is ingeklapt

Bij dyslexie heeft iemand ernstige problemen met lezen en spellen. Denkt u dat er bij uw kind sprake is van dyslexie? Neem dan contact op met de school van uw kind. Het aanvragen van dyslexiezorg loopt niet via de gemeente of uw huisarts.