Ga naar de homepage

Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf of gastouder voor dagopvang. Er bestaat ook peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Voor schoolgaande kinderen is er de buitenschoolse opvang. Zoekt u opvang voor uw kinderen? Dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Alle geregistreerde organisaties staan in het Landelijk Register Kinderopvang. Voor de kosten en beschikbaarheid van kinderopvang kunt u contact opnemen met de organisatie van uw keuze.

Accordion item is ingeklapt

Voor een peuterarrangement kunt u contact opnemen met:

Peuterspeelzalen kunnen ook Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) aanbieden. Hier krijgen kinderen extra taalaanbod in de vorm van educatieve programma’s. Met de inzet van VVE wordt al vroegtijdig gewerkt aan de stimulering van de taalontwikkeling. In samenwerking met het basisonderwijs wordt alles in het werk gesteld om kinderen zo optimaal mogelijk aan hun schoolloopbaan te laten beginnen. Het consultatiebureau bepaalt of uw kind voorschoolse educatie nodig heeft. Als dat zo is, krijgt uw kind een vve-indicatie. In onze gemeente verzorgt Kinderopvang Midden-Brabant het VVE-aanbod.

Accordion item is ingeklapt

U krijgt kinderopvangtoeslag als u werkt, een traject naar werk of opleiding volgt en gebruik maakt van geregistreerde kinderopvang. Vraag deze aan via de belastingdienst.

Soms komt u bij de belastingdienst niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van ziekte, beperking of als één van de ouders in de gevangenis zit. U kunt dan een beroep doen op de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI). Neem hierover contact op met het Zorgloket.