Ga naar de homepage

Als u zorg of ondersteuning nodig hebt komt er vaak heel wat op u af. Wat heb ik nodig? Welke voorzieningen zijn er en met welke regelingen en instanties krijg ik te maken? Het is fijn als u op die momenten ondersteund wordt door iemand met kennis van zaken: de onafhankelijke cliëntondersteuner.

Accordion item is ingeklapt

Als inwoner kunt u gratis gebruik maken van cliëntondersteuning. Dat is wettelijk zo vastgelegd. De gemeente moet de cliëntondersteuning regelen en beschikbaar stellen. De clientondersteuner kan u bij diverse instanties vroegtijdig helpen met het regelen van zorg, wonen, onderwijs, werk en inkomen. De clientondersteuner kan u bijstaan tijdens een afspraak, u informeren en/of kortdurende (praktische) ondersteuning bieden. Heeft u al een indicatie voor de Wmo dan kan er geholpen worden bij het zoeken van een zorgaanbieder en het maken van een zorg e/o budgetplan.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente moet de cliëntondersteuning regelen. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en de keuze van clientondersteuner. De gemeente heeft daar geen invloed op. De cliëntondersteuner moet onafhankelijk kunnen werken. Dus los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan namelijk voorop. Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u dit melden bij de gemeente via zorginkoop@loonopzand.nl.

Accordion item is ingeklapt

In onze gemeente kennen we verschillende partijen die een vorm van onafhankelijke clientondersteuning bieden. Er zijn zowel vrijwilligers als professionals actief. U kunt een van de onderstaande partijen bellen of mailen voor ondersteuning. U kunt er ook voor kiezen snel een melding te maken met het formulier Clientondesteuning (inloggen met uw DigiD). De clientondersteuner kan dan al wat voorwerk verrichten en neemt met u contact op en maakt vervolgafspraken.

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Maak dan gebruik van de formulieren brigade van de klussen en dienstencentrale (0416-531 573) of het informatiepunt Digitale overheid van de bibliotheek.

De partijen in Loon op Zand: