Ga naar de homepage

Als u zorg of ondersteuning nodig hebt komt er veel op u af. Wat heb ik nodig? Welke voorzieningen zijn er? Met welke regelingen en instanties krijg ik te maken? Het is fijn als u op die momenten ondersteund wordt door iemand met kennis van zaken: de onafhankelijke cliëntondersteuner.

Accordion item is ingeklapt

Als inwoner kunt u gratis gebruik maken van cliëntondersteuning. Dat is wettelijk vastgelegd. De gemeente moet de cliëntondersteuning regelen en beschikbaar stellen. De clientondersteuner kan u bij diverse instanties vroegtijdig helpen met het regelen van zorg, wonen, onderwijs, werk en inkomen. De clientondersteuner kan u bijstaan tijdens een afspraak, u informeren en/of kortdurende ondersteuning bieden. Heeft u al een indicatie voor de Wmo? Dan kan er geholpen worden bij het zoeken van een zorgaanbieder en het maken van een zorg of budgetplan.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente moet de cliëntondersteuning regelen. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en het kiezen van een cliëntondersteuner. De gemeente heeft daar geen invloed op. De cliëntondersteuner moet onafhankelijk kunnen werken. Uw belangen staan namelijk voorop. Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u dit melden bij de gemeente via zorginkoop@loonopzand.nl.

Accordion item is ingeklapt

In onze gemeente kennen we verschillende partijen die onafhankelijke clientondersteuning bieden. Er zijn zowel vrijwilligers als professionals actief. U kunt een van de onderstaande partijen bellen of mailen voor ondersteuning. U kunt er ook voor kiezen een melding te maken met het formulier Clientondersteuning (inloggen met uw DigiD). De cliëntondersteuner kan dan voorwerk verrichten en neemt contact met u op voor vervolgafspraken.

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Maak dan gebruik van de formulierenbrigade van De Klussen Diensten Centrale of de digitale informatiebalie bibliotheek Kaatsheuvel. 

De partijen in Loon op Zand: