housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Een sterke wijk is belangrijk voor een sociale samenleving.  Als zorgaanbieders, vrijwilligers, bedrijven, politie, gemeente en inwoners goed samenwerken ontstaat een netwerk. Een sterk sociaal netwerk waar u op terug kunt vallen als dat nodig is. 

Elk wijkteam werkt op een vaste locatie. Wekelijks hebben zij een spreekuur. U kunt dan zonder afspraak langskomen om met een van onze medewerkers te spreken. 

Wijkteam Kaatsheuvel West/De Moer

 • Wijken: Draaiboom, de Hil, Pannenhoef, Berndijk, het buitengebied en het centrum
 • Spreekuur: elke dinsdag- en donderdagochtend van 09:00 tot 10.30 uur
 • Locatie: Wijkpunt Pannenhoef, Jacob van Ruysdaelstraat 14 in Kaatsheuvel
 • Wijkcoördinator: Jacqueline de Bekker

Wijkteam Kaatsheuvel Oost

 • Wijken: Heikant/De Els, Loonse Vaert, ’t Rooi Durp, d’ Oude Omdraaier, de Prinsessenstraten en het buitengebied
 • Spreekuur: elke dinsdag- en donderdagochtend van 09:00 tot 10:30 uur
 • Locatie: Het Klavier (ruimte ContourdeTwern), Anton Pieckplein 1 in Kaatsheuvel
 • Wijkcoördinator: René Pagie

Wijkteam Loon op Zand

 • Wijken: Oud Loon, Molenwijk en het omliggende buitengebied
 • Spreekuur: elke dinsdag- en donderdagochtend van 09:00 tot 10:30 uur
 • Locatie: De Doelen, Doelen 2 in Loon op Zand
 • Wijkcoördinator: René Pagie

Contact buiten het spreekuur

Wilt u buiten het spreekuur iemand spreken, bel dan met het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg van de gemeente via telefoonnummer 0416 – 289 247. Hier kunt u ook terecht met uw vragen over welzijn, wonen en zorg. Het Servicepunt is telefonisch bereikbaar op:

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur
 • woensdag van 13:30 tot 17:00 uur

Of stuur een email naar: servicepuntwwz@loonopzand.nl.

Buiten deze tijden belt u met de gemeente Loon op Zand via telefoonnummer 0416 - 289111.

Uw sociale situatie

Uw wijkteam helpt u met allerlei vragen over uw sociale situatie. Het kan bijvoorbeeld gaan over wonen (huisvesting), financiën (inkomen, schuld), gezondheid (lichamelijk en geestelijk), dagbesteding (werk, participatie, onderwijs) en gezinssituatie (samenstelling, opvoeding, omgang). Eén van onze medewerkers gaat met u in gesprek. Wij bekijken samen met u wat u nog zelf kunt, en hoe uw omgeving u kan helpen. Is er meer hulp nodig, dan brengen wij u in contact met de juiste mensen.

Uw wijk

U kunt ook bij uw wijkteam terecht als het gaat om het ‘fysieke’ deel van uw wijk, denk hierbij aan de buitenruimte, zoals de bestrating en het groen. Maar het kan ook gaan over de veiligheid in de buurt.

Samenwerken aan de wijk

Activiteiten ontstaan altijd door inbreng van bewoners uit de wijk. De slogan is dan ook: ‘Samenwerkenaandewijk’. In de wijk zijn bewoners actief in buurtpreventieteams, buurtteams of bewonerscomités. Zij organiseren de burendag, buitenspeeldag, zwerfafvaldag, NL Doet of zijn actief in adoptiegroenprojecten, projecten ter vermindering van eenzaamheid ‘Ouder worden doe je niet alleen en de Gezellige Zondag’, boodschappendiensten en nog veel meer.

De gemeente Loon op Zand vindt het belangrijk om dicht bij haar inwoners te staan. Via de wijkteams kunnen we zorg en ondersteuning persoonlijker, beter en efficiënter organiseren. Zorg en ondersteuning regelen we eenvoudiger door hulp te bundelen. Zo voorkomen we dat er teveel hulpverleners bij u thuis komen. Uitgangspunt is één gezin, één coördinatie, één aanpak.

Elk wijkteam werkt met een vast team van specialisten die de wijk kennen. De medewerkers gaan met u in gesprek en helpen u met uw vragen. Als het nodig is, brengen zij u in contact met een organisatie die u verder kan helpen.

mill-tailormade association-rosy