Ga naar de homepage

Heeft u hulp nodig om werk te vinden? Of wilt u graag aan het werk maar lukt dat niet vanwege een arbeidshandicap of beperking? Lees op deze pagina wat uw mogelijkheden zijn.

Accordion item is ingeklapt
  • Wordt u binnenkort werkloos en wilt u een WW uitkering aanvragen? Ga dan naar www.uwv.nl.
  • Zoekt u informatie over solliciteren en werk zoeken? Ga dan naar www.werk.nl.

Accordion item is ingeklapt

Soms is het moeilijk om aan de slag te gaan of aan de slag te blijven. Wij werken samen met Baanbrekers om u hierbij te ondersteunen. Denk hierbij aan:

  • De speciale werkgelegenheidsaanpak Talent2Work.
  • Het opdoen van werkervaring.
  • Een cursus of een training.

Kijk voor meer informatie op de website van Baanbrekers.

Accordion item is ingeklapt

Als u niet kunt werken op basis van een beperking dan bekijkt Baanbrekers samen met u andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een project in het kader van sociale en maatschappelijke activering.

Accordion item is ingeklapt

Kunt u (tijdelijk) niet in uw eigen levensonderhoud voorzien? Dan kan Baanbrekers u helpen met het aanvragen van een (aanvullende) uitkering. Voor ondernemers of vrije beroepsbeoefenaren kan Baanbrekers u in sommige gevallen ondersteunen vanuit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).