Ga naar de homepage

Heeft u al langere tijd een laag inkomen en verwacht u hierin geen verbetering? In sommige gevallen is het mogelijk dat u recht heeft op een jaarlijkse toeslag. Dat kan het geval zijn als u 21 jaar of ouder bent en minimaal vijf jaar in de bijstand zit of als het inkomen van u en een eventuele partner in de afgelopen vijf jaar minder was dan 105 procent van de voor u geldende bijstandsnorm. De Participatiewet schept mogelijkheden om zo’n toeslag toe te kennen. Zo’n toeslag wordt individuele inkomenstoeslag genoemd.

Wilt u meer weten over de individuele inkomenstoeslag of deze aanvragen, dan kan dat op de site van Baanbrekers.