Ga naar de homepage

Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel mensen kunnen hun energierekeningen moeilijk betalen, daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen. Dat doen ze met de energietoeslag. De eenmalige energietoeslag voor 2023 is verhoogd naar 1300 euro. U kunt hiervoor terecht bij Baanbrekers. 

Accordion item is ingeklapt

Veel inwoners kregen de energietoeslag 2023 op 18 december automatisch en hebben hierover een brief ontvangen van Baanbrekers.

Heeft u geen geld of brief ontvangen? En voldoet u aan de voorwaarden? Vraag de energietoeslag dan zelf aan. Dit kan tot en met 30 juni 2024. U vindt het aanvraagformulier op de website van Baanbrekers of klik hier voor het aanvraagformulier.  

Accordion item is ingeklapt

Om de energietoeslag snel en goed uit te kunnen voeren maakt Baanbrekers onderscheid in een aantal groepen.

U heeft de energietoeslag ontvangen in 2022

Heeft u in 2022 de energietoeslag ontvangen? Dan beoordelen wij of u ook dit jaar de energietoeslag gaat ontvangen. Als dit zo is dan betalen we de energietoeslag in december aan u uit. Het bedrag van € 1.300 staat uiterlijk 18 december op uw rekening.

U ontvangt een bijstandsuitkering

Ontving u op 30 november 2023 een bijstandsuitkering voor uw levensonderhoud, of periodieke bijzondere bijstand? Dan heeft u ook recht op de energietoeslag 2023. Het bedrag van € 1.300 staat uiterlijk 18 december op uw rekening.

U ontving in 2023 de Individuele Inkomenstoeslag

Heeft u tussen 1 januari en 30 november 2023 de Individuele Inkomenstoeslag ontvangen? Dan heeft u ook recht op de energietoeslag 2023. Het bedrag van € 1.300 staat uiterlijk 18 december op uw rekening.

U ontvangt een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?

Ontving u op 1 september 2023 een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank? Dan heeft u ook recht op de energietoeslag 2023. Het bedrag van € 1.300 staat uiterlijk 18 december op uw rekening.

U maakt gebruik van een gemeentelijke pas.

Maakte u op 1 oktober 2023 gebruik van de Samen-Loont-pas, de Heusdenpas of de Paswijzer? Dan heeft u ook recht op de energietoeslag 2023. Mogelijk hebben wij nog aanvullende gegevens van u nodig om de energietoeslag aan u te kunnen betalen. Deze vragen wij schriftelijk bij u op. Wij betalen de energietoeslag 2023 zodra wij alle benodigde gegevens hebben.

U maakt gebruik van gemeentelijke schuldhulpverlening

Maakte u op 1 oktober 2023 gebruik van gemeentelijke schuldhulpverlening? Dan heeft u waarschijnlijk ook recht op de energietoeslag 2023. Mogelijk hebben wij nog aanvullende gegevens van u nodig om de energietoeslag aan u te kunnen betalen. Deze vragen wij schriftelijk bij u op. Wij betalen de energietoeslag 2023 zodra wij alle benodigde gegevens hebben.

U hebt op vrijdag 22 december nog niets van ons gehoord

Heeft u op vrijdag 22 december nog geen betaling of brief ontvangen? Dan heeft u volgens onze gegevens in 2023 geen recht op de energietoeslag.

U behoort niet tot bovenstaande groepen

Als u niet tot bovenstaande groepen behoort dan kunnen wij niet zelf beoordelen of u recht heeft op de energietoeslag. Bent u van mening dat u recht heeft op de energietoeslag? Vraagt u deze dan aan vóór 01 juli 2024”. Dit kan via de website van Baanbrekers. 

Accordion item is ingeklapt