Ga naar de homepage

Heeft u een te laag inkomen? Misschien komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand. In onze gemeente is dit geregeld via Baanbrekers.

Accordion item is ingeklapt

U heeft recht op bijzondere bijstand als u:

  • Een inkomen op bijstandsniveau heeft.
  • Een beperkt vermogen heeft.
  • Bij bijzondere omstandigheden niet kunt werken.
  • Uw noodzakelijke kosten niet van uw inkomen kunt betalen.
  • Kosten maakt die u nergens anders vergoed krijgt.

U kunt bijvoorbeeld bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten voor rechtshulp, hoge woonkosten of een eigen bijdrage aan Centraal Administratie Kantoor.