Ga naar de homepage

Hulp bij een laag inkomen

Heeft u een te laag inkomen? Misschien komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand. Neem hiervoor contact op met Baanbrekers.

Accordion item is ingeklapt
  • een inkomen op bijstandsniveau
  • een beperkt vermogen
  • bijzondere omstandigheden 
  • noodzakelijke kosten die u niet van uw inkomen kunt betalen
  • kosten die u nergens anders vergoed krijgt

Accordion item is ingeklapt
  • kosten voor rechtshulp
  • eigen bijdrage Centraal Administratie Kantoor 
  • andere (sociaal) medische kosten
  • hoge woonkosten