Ga naar de homepage

Als uw inkomen te laag is om de belastingen te betalen dan kunt u vragen of u de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen niet hoeft te betalen. Neem dan contact op met Belastingsamenwerking West-Brabant.