Ga naar de homepage

Als u de gemeentebelastingen niet of niet op tijd kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting.

Accordion item is ingeklapt

Neem voor het aanvragen van kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen telefonisch contact op met het Zorgloket

Accordion item is ingeklapt

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentebelastingen? Dan komt u ook in aanmerking voor kwijtschelding van uw waterschapsbelastingen. De gemeente meldt dit aan het waterschap. U hoeft hier dan zelf niets voor te doen.