Ga naar de homepage

Als u de gemeentebelastingen niet of niet op tijd kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting.

Accordion item is ingeklapt

Neem voor het aanvragen van kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen telefonisch contact op met: het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg. De actuele bereikbaarheid en contactgegevens vindt u op de webpagina Servicepunt Welzijn, Wonen & Zorg.  

Accordion item is ingeklapt

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentebelastingen? Dan komt u ook in aanmerking voor kwijtschelding van uw waterschapsbelastingen. De gemeente meldt dit aan het waterschap. U hoeft hier dan zelf niets voor te doen.