Ga naar de homepage

Bent u ook zo trots op onze Loonse natuur? Zeker in warme en droge voorjaar- en zomerperiodes is het iets waar we extra voorzichtig mee zijn. Een klein vuurtje kan in de natuur al snel uitgroeien tot een grote brand waarbij veel natuur verloren gaat. Ook brengt het een groot gevaar mee voor de dieren en bezoekers. Wist u dat 70% van alle natuurbranden ontstaat door menselijk gedrag? Denk aan het weggooien van een brandende sigaret, een achtergelaten waterfles of een stuk plastic.

Bron: VRMB.nl (wat te doen bij natuurbrand) 

Natuurbrandencampagne: Voorkom brand, voor het brandt

Vanuit die gedachten dat veel natuurbranden zijn te voorkomen, start de Gemeente Loon op Zand de campagne: ‘Voorkom brand, voor ’t brandt.’ Het doel van deze campagne is bewustwording creëren onder inwoners, toeristen en recreanten in en rondom natuurgebieden. De campagne roept concreet op tot:

  • Parkeer uw auto altijd op een parkeerplaats. Want wist u dat u al binnen enkele minuten een natuurbrand kan veroorzaken als u uw auto met een warme uitlaat in de berm met hoog gras parkeert?
  • Ruim uw afval netjes op of neem het mee naar huis. Een natuurbrand kan al ontstaan door een klein stukje afval, zoals plastic dat reflecteert of smelt in de felle zon.
  • BBQ met verstand. Zorg dat u de BBQ niet aanmaakt met brandbare vloeistoffen. Zorg altijd dat u de deksel op de BBQ kan plaatsen als er vlam in de pan komt. Zorg dat u een emmer water bij de hand heeft. En BBQ nooit in natuurgebieden.

Ziet u een natuurbrand? Bel directie 112! Probeer een grote brand niet zelf te blussen.

Brandweer gehurkt bij brandweerauto

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

In samenwerking met onze veiligheidspartners simuleren wij jaarlijks crisissituaties. Wist u dat er op 29 juni 2023 een Commando Plaats Incident Oefening (CoPI-oefening) was met alle betrokkenen in de gemeente Loon op Zand? Tijdens deze oefeningen bootsen we zoveel mogelijk een daadwerkelijk incident na om het zo realistisch mogelijk te maken. Op die manier werken we iedere keer weer aan de vakbekwaamheid van de crisisorganisatie. Zo zorgen we ervoor dat we goed voorbereid zijn wanneer een natuurbrand zich voordoet.

Helpt u ook mee natuurbranden te voorkomen?

Meer informatie?

  • Op natuurbrandrisico.nl/ ziet u hoe groot het actuele natuurbrandrisico is in uw regio. Aan de hand van twee fases (regulier risico en extra alert), leest u wat u kunt doen om een natuurbrand te voorkomen en wat u moet doen als er brand is.
  • Wat zijn de gevolgen van een natuurbrand, hoe kunt u natuurbranden voorkomen en wat te doen bij een natuurbrand? Antwoorden op deze vragen leest u hier: vrmwb.nl/wat-te-doen-bij/natuurbrand