Ga naar de homepage

Sporten en bewegen is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wekelijks zijn veel inwoners van de gemeente Loon op Zand (in)direct betrokken bij verschillende sport- en beweegactiviteiten. Sport en bewegen is een populaire vorm van vrijetijdsbesteding. Sport zorgt voor ontmoeting, draagt bij aan de leefbaarheid in buurten en wijken en speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van een gezonde leefstijl. 

Accordion item is ingeklapt

In de gemeente Loon op Zand zijn vele sport- en beweegaanbieders te vinden. Bekijk hier het aanbod.

Accordion item is ingeklapt

Het complete sport- en beweegaanbod voor inwoners met een beperking of handicap is te vinden op de website van Steunpunt Aangepast Sporten. Wenst u hulp bij het zoeken van een sport of wilt u sportactiviteiten aanbieden voor mensen met een beperking, neem dan contact op met het Steunpunt Aangepast Sporten. 

Accordion item is ingeklapt

In de gemeente Loon op Zand zijn twee gemeentelijke binnensportaccommodaties te vinden: de Werft in Kaatsheuvel en de Wetering in Loon op Zand. Wilt u een ruimte in de Werft reserveren, neem dan contact op met Yask via 088 - 5577628 of mail naar verhuur@yask.nl. Wilt u een ruimte reserveren in de Wetering? Mail dan naar verhuur@exploitatiedewetering.nl.

Accordion item is ingeklapt

We verlenen verschillende subsidies om sportactiviteiten te ondersteunen. Meer informatie over deze subsidies en het aanvragen daarvan vindt u op de pagina subsidies.

Accordion item is ingeklapt

De Samen-Loont-pas is er voor mensen met een laag inkomen of die mantelzorger zijn. De Samen-Loont-Pas kan ingezet worden bij diverse sport- en beweegaanbieders in onze gemeente. Lees hier meer over de Samen-Loont-Pas.

Accordion item is ingeklapt

Aan de inwoners, sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke partners is gevraagd om mee te denken over een visie op sport in de gemeente Loon op Zand. Deze visie is in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. In de sport- en beweegnota 2020 – 2030 is deze visie uitgewerkt en is het sportbeleid voor de komende jaren vastgesteld. 

Accordion item is ingeklapt

In de gemeente Loon op Zand hebben we een lokaal sportakkoord gesloten. Dit sportakkoord draagt bij aan een sterker en positiever sportklimaat in de gemeente en haar kernen. De gemeente, de sport- en beweegaanbieders, scholen en diverse maatschappelijke partijen zijn samen eigenaar van dit lokale akkoord en leveren waar mogelijk en passend binnen hun eigen beleid een bijdrage aan het realiseren van de doelen. Het lokale sportakkoord Loon op Zand vindt u hier.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie over sport en bewegen in de gemeente Loon op Zand kunt u contact opnemen met het sportloket of met de beleidsadviseur sport.