Ga naar de homepage

Sporten en bewegen is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wekelijks zijn veel inwoners van de gemeente Loon op Zand (in)direct betrokken bij verschillende sport- en beweegactiviteiten. Sport en bewegen is een populaire vorm van vrijetijdsbesteding. Sport zorgt voor ontmoeting, draagt het bij aan de leefbaarheid in buurten en wijken en speelt sport en bewegen een belangrijke rol bij preventie en het stimuleren van een gezonde leefstijl. 

Accordion item is ingeklapt

In de gemeente Loon op Zand zijn vele sport- en beweegaanbieders te vinden. Bekijk het aanbod.

Accordion item is ingeklapt

Het complete sport- en beweegaanbod voor inwoners met een beperking of handicap is terug te vinden op deze website. Wenst u hulp bij het zoeken van een sport, neem dan contact op met het Steunpunt Aangepast Sporten. Het Steunpunt is er ook voor sportaanbieders die sportactiviteiten willen aanbieden voor mensen met een beperking of hiermee willen starten.

Accordion item is ingeklapt

In de gemeente Loon op Zand zijn twee gemeentelijke binnensportaccommodaties te vinden: de Werft in Kaatsheuvel en de Wetering in Loon op Zand. Deze worden beheerd door Yask.

Wilt u een ruimte in de Werft of Wetering reserveren, neem dan contact op met Yask op 088 5577628 of via verhuur@yask.nl.  

Accordion item is ingeklapt

Gemeente Loon op Zand verleent verschillende subsidies om sportactiviteiten te ondersteunen. Meer informatie over deze subsidies en het aanvragen daarvan vindt u op de pagina subsidies.

Accordion item is ingeklapt

Gemeente Loon op Zand wil haar inwoners mogelijkheden bieden en ondersteunen. De Samen-Loont-pas is er voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast is er een Samen-Loont-Pas voor inwoners die mantelzorger zijn. De Samen-Loont-Pas kan ingezet worden bij diverse sport- en beweegaanbieders in onze gemeente. Lees meer over de Samen-Loont-Pas.

Accordion item is ingeklapt

Aan de inwoners, sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke partners is gevraagd om mee te denken over een visie op sport in de gemeente Loon op Zand. Deze visie is in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. In de sport- en beweegnota 2020 – 2030 is deze visie uitgewerkt en is het sportbeleid voor de komende jaren vastgesteld. De gemeente Loon op Zand wil de samenwerking voortzetten bij de uitvoering van de beleidsnota.

Accordion item is ingeklapt

In de gemeente Loon op Zand hebben we ook een lokaal sportakkoord gesloten. Dit sportakkoord draagt bij aan een sterker en positiever sportklimaat in de gemeente en haar kernen. De gemeente, de sport- en beweegaanbieders, scholen en diverse maatschappelijke partijen zijn samen eigenaar van dit lokale akkoord en leveren waar mogelijk en passend binnen hun eigen beleid een bijdrage aan het realiseren van de doelen. Het lokale sportakkoord Loon op Zand vindt u hier.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie over sport en bewegen in de gemeente Loon op Zand kunt u contact opnemen met het sportloket of met de beleidsadviseur sport op 0416 – 289249.