Ga naar de homepage

Op 31 mei 2021 stelde de gemeenteraad van Loon op Zand de Economische en toeristisch-recreatieve visie 2030 vast. Samen met onze ondernemers hebben we gekozen voor een lange termijn visie met duidelijke ambities omdat we vooruit willen kijken, ver na de coronacrisis. Deze visie luidt:

“Loon op Zand staat in 2030 bekend als een groene, recreatieve en ondernemende gemeente, waar ondernemers de kansen benutten om zo goed mogelijk te ondernemen met respect voor de omgeving, bewust van de cultuurhistorie en met oog voor de lokale gemeenschap.”

Om de visie concreet en meetbaar te maken, hebben we doelstellingen geformuleerd. De doelstellingen zijn onderverdeeld in de volgende thema's:

  • Lokale economie. Daar doen we het voor.
  • Identiteit. Wie maakt ons als gemeente Loon op Zand uniek?
  • Leefbaarheid. De balanes tussen rust en reuring. 

Via bovenstaande knop leest u de economische en toeristische-recreatieve visie 2030. De bijlage leest u hier.