Ga naar de homepage

Het aantal leden van kerken loopt al lange tijd terug in Nederland. Daarmee zijn er ook steeds minder vrijwilligers om kerkgebouwen te behouden en te beheren. Bovendien ontvangen kerkbesturen steeds minder geld voor onderhoud van de gebouwen. Deze landelijke trend is ook zichtbaar binnen de gemeente Loon op Zand. De gemeente stelt daarom momenteel een kerkenvisie op. Hiermee bereiden we ons voor op wat er mogelijk en wenselijk is voor een kerkgebouw, als kerken genoodzaakt zijn hun deuren te sluiten.

Samen naar oplossingen zoeken

Met de kerkenvisie willen we leegstand van kerkgebouwen voorkomen en tegelijkertijd het religieuze erfgoed behouden. Hierover zijn we al in gesprek met de kerkbesturen en heemkundekringen in onze gemeente. Zo kunnen we tijdig handelen bij problemen en samen naar een breed gedragen oplossing zoeken.

Wat vinden inwoners belangrijk voor de toekomst van kerkgebouwen?

De kerken spelen in een belangrijke rol in de uitstraling van onze dorpen. Een eventuele herbestemming van een kerkgebouw betekent iets voor de woonomgeving en kan bovendien verschillende functies vervullen. We horen daarom ook graag de mening van onze inwoners. Tot en met 7 juni 2023 konden zij daarom een korte digitale of papieren vragenlijst invullen. De resultaten hiervan worden meegenomen in de kerkenvisie.