Ga naar de homepage

In 2023 hebben we in samenwerking met adviesbureau Arcadis een kerkenvisie opgesteld. Arcadis voerde hiervoor gesprekken met de kerkbesturen en heemkundekringen in de gemeente Loon op Zand. Via een digitale vragenlijst konden inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst voor kerkgebouwen in de gemeente. De inbreng uit de gesprekken en de bijna 200 keer ingevulde vragenlijst is meegenomen in de ontwerp kerkenvisie die door het college is vastgesteld.  

Integrale visie op kerkgebouwen
Met de kerkenvisie willen we tot een integrale visie op de kerkgebouwen van de gemeente Loon op Zand komen. Aanleiding is dat door een algemene terugloop van het ledenaantal van kerken steeds minder vrijwilligers zich inzetten voor het behoud en beheer van kerkgebouwen. Ook ontvangen kerkbesturen door de terugloop steeds minder geld. Hierdoor komt het onderhoud van de gebouwen onder druk te staan. Deze landelijke trend is ook zichtbaar in onze gemeente. De kerken spelen een belangrijke rol in de uitstraling van onze kerkdorpen. We willen daarom waar mogelijk leegstand van kerken voorkomen en het religieuze erfgoed behouden. Als er leegstand dreigt, biedt deze kerkenvisie kaders voor herontwikkelingsmogelijkheden.

Ontwerp kerkenvisie ter inzage
Van donderdag 14 december 2023 tot en met woensdag 24 januari 2024 kun je de ontwerp kerkenvisie inzien (klik op de link om het document te openen). Je kunt de kerkenvisie ook inzien in Het Klavier, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0416-289111 of bij de receptie in het Klavier.

Zienswijzen
Iedereen kan binnen de genoemde periode een mondelinge of schriftelijke zienswijze geven op de ontwerp kerkenvisie. Stuur je schriftelijke zienswijze naar de gemeenteraad van Loon op Zand, Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel. Voor een mondelinge zienswijze kun je een afspraak maken. De gemeenteraad neemt een besluit op de ingediende zienswijzen bij de vaststelling van de kerkenvisie.

Contact
Wil je meer informatie of een mondelinge zienswijze geven? Neem dan contact op met G. van de Vrande, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 0416-289111 of e-mail g.vrande@loonopzand.nl.