Ga naar de homepage

Projectinhoud

  • Bouw van ca. 92 woningen op het voormalige Van Lierterrein (koop/huurappartementen en verschillende typen koopwoningen) 
  • Gelegen in de kern Loon op Zand tussen de Bergstraat, Kerkstraat en Klokkenlaan en in het centrum 
  • Doel is realisatie van een plezierige woonbuurt voor verschillende doelgroepen, passend bij het centrum, de landelijke omgeving en de bestaande bebouwing. 

Accordion item is ingeklapt

Het stedenbouwkundig plan is uitgewerkt op basis van het programma van eisen van de gemeente. Voor de realisatie is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt tussen 9 december 2021 en 20 januari 2022 ter inzage. In deze periode kan iedereen een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie indienen. De bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer 8 tot 9 maanden in beslag en mogelijk langer wanneer er bezwaren worden ingediend. Op www.vanlierpark.nl vindt u meer informatie over het project en hoe u over de plannen wordt geïnformeerd tijdens de terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan.

Accordion item is ingeklapt

Lonneke Lossie, projectleider
Telefoonnummer: 0416-289009
E-mail: l.lossie@loonopzand.nl