Ga naar de homepage

Projectinhoud

  • Bouw van ca. 92 woningen op het voormalige Van Lierterrein (koop/huurappartementen en verschillende typen koopwoningen) 
  • Gelegen in de kern Loon op Zand tussen de Bergstraat, Kerkstraat en Klokkenlaan en in het centrum 
  • Doel is realisatie van een plezierige woonbuurt voor verschillende doelgroepen, passend bij het centrum, de landelijke omgeving en de bestaande bebouwing. 

Accordion item is ingeklapt

Het stedenbouwkundig plan is uitgewerkt op basis van het programma van eisen van de gemeente. Voor de realisatie is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van donderdag 9 december 2021 tot en met woensdag 19 januari 2022 ter inzage. In deze periode kan iedereen een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie indienen. Klik hier voor meer informatie en hoe u kunt reageren op het plan. De bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer 8 tot 9 maanden in beslag en mogelijk langer wanneer er bezwaren worden ingediend. Op www.vanlierpark.nl vindt u meer informatie over het project. Op donderdagavond 13 januari 2022 organiseert Jansen Bouwontwikkeling een digitale informatiebijeenkomst (klik op de link voor meer informatie en aanmelden) om u te informeren over de plannen.

 

Accordion item is ingeklapt

Lonneke Lossie, projectleider
Telefoonnummer: 0416-289009
E-mail: l.lossie@loonopzand.nl