Logo Gemeente Loon op Zand

Steeds meer mensen stappen vaker op de fiets om naar hun werk te gaan. Fietsen is goed voor het milieu en voor de gezondheid. Bovendien hebben fietsers geen last van file- en parkeerproblemen. De snelfietsroute F261 is een veilige en snelle verbinding voor woon-werkverkeer die ook aansluit op de toeristische fietsroutes. De fietsverbinding langs de N261 wordt een prettige route met brede fietspaden en zoveel mogelijk voorrang voor fietsers. Op de bijna 19 kilometer lange route komen de fietsers zo min mogelijk verkeerslichten of andere obstakels tegen. 

Afronding aanleg in 2021

Aan de noordzijde is de snelfietsroute al klaar. Nu komt de zuidzijde aan de beurt. Dit is het gedeelte vanaf de Eftelingsestraat tot aan de gemeentegrens met Tilburg. Om de overlast voor het verkeer tot een minimum te beperken, kiezen we ervoor om de afronding in één keer groot aan te pakken. Als de weersomstandigheden het toelaten, doen we dat van 22 februari tot en met 2 juli. De BAM voert de werkzaamheden uit.

Omleidingen

De aanwezige ruimte op de Heideweg is nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden. Hiervoor zetten we op drie plekken op verschillende data de weg af en wordt al het verkeer zoveel mogelijk omgeleid via de N261. Voor fietsers, bestemmings- en landbouwverkeer zijn er aparte omleidingsroutes ingesteld. Wij hebben ze hieronder voor u op een rij gezet.  

Klik hier om de afbeeldingen te vergroten.

Twee nachten werkzaamheden

Tussen de bushalte aan de Heideweg en de Bergstraat wordt een kerende constructie (damwand) in het talud van de N261 aangebracht. Hiervoor werkt de BAM 2 nachten door. En wel in de nacht van maandag 22 naar dinsdag 23 februari en in de nacht van maandag 22 naar dinsdag 23 maart.

Dit brengt helaas wat geluidsoverlast met zich mee. Toch is hier bewust voor gekozen omdat de werkzaamheden zo minder lang duren, en daardoor minder overlast overdag veroorzaken, en dat hierdoor de kosten veel lager uitvallen.

Ook belangrijk om te weten

Bij aanvang van de werkzaamheden worden 78 bomen aan de westzijde van de Heideweg gekapt om plaats te maken voor de snelfietsroute. Natuurlijk plaatsen we hiervoor 78 bomen terug in dit gebied.

Aan de rijtijden en haltes van de bussen verandert niets. Het kan alleen voorkomen dat de bus een stukje langer op de parallelweg moet rijden in plaats van op de snelweg.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden of omleidingen? Bel dan met Willeke Boons van dinsdag t/m vrijdag op telefoonnummer 0416 – 289 346 of stuur een e-mail aan w.boons@loonopzand.nl.

Wilt u meer lezen over de snelfietsroutes in onze provincie? Kijk dan hier.