Ga naar de homepage

Projectinhoud

  • Bouw 50 huurwoningen door woningstichting Casade: 19 woningen (gelijkvloers) en 31 appartementen. Hiervoor sloopt Casade 26 sociale-huurwoningen. De woningen worden ook deels op een voormalig gemeentelijk volkstuinenterrein gebouwd. Zowel de woningen als de appartementen zijn energieneutraal (nul-op-de-meter)
  • Gelegen aan de Van Rijckevorselstraat (bouw gelijkvloerse woningen) en de Van Salm Salmstraat (bouw appartementen) in de kern Loon op Zand.

Accordion item is ingeklapt

Sinds eind februari 2022 staan alle woningen leeg. Achter de woningen ligt een voormalig volkstuinenterrein. De gemeente is eigenaar van die gronden. Casade sluit begin maart 2022 alle nutsvoorzieningen af in de te slopen woningen. Begin april start de daadwerkelijke sloop.

Casade stelde het stedenbouwkundig plan op, in overleg met de gemeente. De nieuwe woningen komen deels op de voormalige volkstuinlocatie. Ook komt hier een nieuw parkeerterrein, met bijbehorende ontsluiting en openbaar groen.

Voor het project is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerp hiervan ligt tot en met 4 mei 2022 ter inzage. In deze periode kan iedereen een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken via Ruimtelijke plannen.

Naar verwachting stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan in de zomer van 2022 vast.

Op de website van Casade vindt u meer informatie over het project. Klik hiervoor op de link project SalmRijck of ga naar https://www.casade.nl/projecten/salmrijck/

Accordion item is ingeklapt

Vragen over inschrijven of type woningen

CasadeAnouk Farla
Telefoonnummer0416 725272
E-mailadresa.farla@casade.nl

Inhoudelijke vragen over het project

ProjectleiderArnold Schiettekatte
Telefoonnummer0416 - 289 205
E-mailadresa.schiettekatte@loonopzand.nl

Vragen over het bestemmingsplan:

Adviseur ruimtelijke procedureLoek Schaerlaeckens
Telefoonnummer0416 -  289 130
E-mailadresl.schaerlaeckens@loonopzand.nl