Ga naar de homepage

 

Projectinhoud

  • Gelegen aan de Antoniusstraat te Kaatsheuvel.
  • Bouw van woningen en zorgappartementen. Nieuwe verpleegtehuis is gereed.
  • Voorontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 27 oktober 2021 ter inzage.

Accordion item is ingeklapt

De nieuwbouw van het verpleegtehuis van de Vossenberg is gereed en bewoond.

In het najaar van 2021 volgt de sloop van de leegstaande oudbouw aan de Antoniusstraat te Kaatsheuvel. Deze planning is onder voorbehoud, omdat er vleermuizen in de oudbouw aanwezig zijn. Slopen mag nadat de vleermuizen uit het gebouw zijn. 

Het bestemmingsplan dat onder meer de appartementen planologisch mogelijk maakt ligt in voorontwerp ter inzage in de periode van 16 september tot en met 27 oktober 2021. In die periode zijn inspraakreacties op het bestemmingsplan mogelijk.

Accordion item is ingeklapt

Initiatiefnemer

Zorggroep Elde Maasduinen
Projectleider: Joop de Rooij
Telefoonnummer: 0416-541300
Website: https://zgem.nl/zorglocaties/vossenberg/ 

Gemeente

Projectleider: Gijs van de Vrande
Telefoonnummer: 0416-289342
E-mail: G.vandeVrande@loonopzand.nl