Ga naar de homepage

Onderzoek naar leegstand in het centrum van Kaatsheuvel. En: hoe maken we het centrum van Kaatsheuvel weer aantrekkelijk voor de toekomst? In 2024 doet de gemeente nader onderzoek naar deze complexe opgave.

Accordion item is ingeklapt

In het centrum van Kaatsheuvel neemt de leegstand de laatste jaren toe. Vaak is dit langdurig en soms wordt een pand niet meer ingevuld. Leegstaande panden zorgen voor een onaantrekkelijk straatbeeld en daardoor loopt het bezoek aan centrum verder terug. Dat is slecht voor de ondernemers en slecht voor het winkelend publiek.

De gemeente voerde in 2023 onderzoek uit naar de oorzaken van de leegstand. Hieruit bleek dat de winkels in het centrum verspreid zijn over een te groot gebied en dat publiekstrekkers (met name de supermarkten) eigenlijk te ver van elkaar vandaan liggen. Het adviesbureau dat het onderzoek uitvoerde, Rho Adviseurs, adviseert daarom de winkels in het centrum meer naar elkaar toe te brengen en om de supermarkten dichter bij elkaar te zetten. Daardoor kan een nieuw centraal punt in het centrum ontstaan. 

Accordion item is ingeklapt

De gemeente en de Stichting Ondernemend Loon op Zand (SOL) trekken samen op als het gaat om de toekomst van de centra van zowel Kaatsheuvel als Loon op Zand. De twee partijen stelden een uitgangspuntennotitie op, waarin ze hun gezamenlijke ambities benoemen. De ambities voor Kaatsheuvel komen deels terug in de aanpak van de leegstand in het centrum.

In het voorjaar van 2023 gaf de gemeente opdracht aan Rho Adviseurs om onderzoek te doen naar de oorzaken van de toenemende leegstand in het centrum van Kaatsheuvel. De conclusies en aanbevelingen hieruit deelde het college op 9 november 2023 met de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief. Deze werden toegelicht tijdens een beeldvormende raadsvergadering op 30 november 2023. Bekijk hiervoor de presentatie van Koos Seerden (Rho Adviseurs) en de presentatie van stedenbouwkundige Kees Stegenga.

In 2024 werkt het college de conclusies en aanbevelingen verder uit. Ze voert daarover gesprekken met SOL, ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden in het centrum. Het college verwacht in de loop van het jaar nadere voorstellen te kunnen doen aan de gemeenteraad.

Accordion item is ingeklapt

Inhoudelijke vragen over het project

Gemeente Loon op Zand
Projectleider: Arnold Schiettekatte
Telefoonnummer: 0416 289205
E-mail: a.schiettekatte@loonopzand.nl