Ga naar de homepage

Op dit moment evalueren we ons beleid en herzien we waar nodig. Hierdoor kunnen we helaas geen snippergroen verzoeken aannemen. Dit komt vanwege de druk op de openbare ruimte. Deze wordt steeds groter door onder andere uitbreiding van het energienetwerk en noodzakelijke aangepaste kilmaat maatregelen. Bedankt voor je begrip.