Ga naar de homepage

Schadelijke planten en dieren zijn exoten. Dat betekent dat ze hier van nature niet voorkomen. Ze zijn in Nederland gekomen door menselijk handelen en hier in de natuur terecht gekomen. We noemen ze schadelijk of invasief als ze zich explosief vermeerderen en onze inheemse soorten verdringen. Daardoor zijn ze een bedreiging voor de biodiversiteit, en de volksgezondheid.

Eigenaren kunnen een verzoek indienen voor een eenmalige bijdrage voor de bestrijding van schadelijke planten ter hoogte van maximaal 50% van de te maken kosten tot een maximum van € 2.500,-. Voor het aanvragen van de bijdrage kunt u het aanvraagformulier invullen. Wilt u iemand anders (een intermediair) inschakelen om de aanvraag voor te bereiden? Vul dan het machtigingsformulier in. 

Accordion item is ingeklapt

De meeste schadelijke exotische plantensoorten zijn land- en waterplanten. Ze woekeren en zijn lastig te bestrijden. De volgende soorten komen in onze gemeente voor:

Landplanten:

  • Japanse duizendknoop (Fallopia japonica)
  • Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera)
  • Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)
  • Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotina)

Waterplanten:

  • Crassula helmsii; Watercrassula

Er zijn nog meer soorten, deze zijn (nog) niet in onze gemeente aangetroffen. Voor de volledige lijst verwijzen wij u naar het Plan van Aanpak Invasieve Exoten.

Accordion item is ingeklapt

De schadelijke planten houden zich niet aan perceelsgrenzen. Ze woekeren over het grondgebied van verschillende eigenaren. De gemeente bestrijdt de planten op eigen gemeentegrond en stimuleert andere grondeigenaren om mee te doen aan de bestrijding. Er is nog veel onbekend over de bestrijding van de schadelijke planten. Gaat u dus niet gelijk zelf aan de gang maar kijk op de websites van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of de Universiteit van Wageningen of neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf.