Ga naar de homepage

Waarom wordt er nog maar zo weinig geschoffeld? Waarom wordt het onkruid niet wat vaker opgeruimd? Zo mooi is onkruid nou ook weer niet! Dit horen wij de laatste tijd meer. Tijd dus voor wat uitleg.

Accordion item is ingeklapt

Sinds een aantal jaren kijken we als gemeente anders naar het onkruid op straat. Wat vinden we dat nog wel kan en wat kan echt niet meer? Dat heeft alles te maken met het beschikbare geld in onze gemeente. En de keuzes die wij daarin maken. Geven we meer geld of minder uit aan het bouwen van woningen, sociale ondersteuning of groenonderhoud?

Onze gemeente is opgedeeld in vijf verschillende gebieden. In winkelgebieden en langs de hoofdwegen wordt er vaker onkruid weggehaald. In woonwijken, bij bedrijvenparken en in het buitengebied wat minder vaak. En we halen onkruid pas weg als het te hoog staat en als er veel per meter staat.

Het kan dus zijn dat aan één kant van de weg bijna geen onkruid staat, en aan de andere kant juist veel. In dat geval maken wij ook maar één kant van de straat schoon. Zo houden we op die dag meer tijd over om een groter gebied aan te pakken. Op deze manier kijken we bijvoorbeeld ook naar het snoeien van struiken, legen van prullenbakken, meenemen van zwerfvuil en het opruimen van hondenpoep.

We doen voor iedereen ons best om onze gemeente zo schoon, heel en veilig mogelijk te houden. Zodat we allemaal met plezier kunnen wonen, werken en genieten van onze omgeving.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente snoeit bomen, vervangt dode planten en knipt hagen. Of denk bijvoorbeeld aan het vervangen van bomen of aan het maaibeheer aan bermen in het buitengebied. Dit doen wij volgens een beheerplan.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u een melding of vraag? Gebruik de Fixi app!