Ga naar de homepage

Waarom wordt er nog maar zo weinig geschoffeld? Waarom wordt het onkruid niet wat vaker opgeruimd? Zo mooi is onkruid nou ook weer niet! Dit horen wij de laatste tijd meer. Tijd dus voor wat uitleg.

Accordion item is ingeklapt

Sinds een aantal jaren kijken we als gemeente anders naar het onkruid op straat. Wat vinden we dat nog wel kan en wat kan echt niet meer? Dat heeft alles te maken met het beschikbare geld in onze gemeente. En de keuzes die wij daarin maken. Geven we meer geld of minder uit aan het bouwen van woningen, sociale ondersteuning of groenonderhoud?

Onze gemeente is opgedeeld in vijf verschillende gebieden. In winkelgebieden en langs de hoofdwegen wordt er vaker onkruid weggehaald. In woonwijken, bij bedrijvenparken en in het buitengebied wat minder vaak. En we halen onkruid pas weg als het te hoog staat en als er veel per meter staat.

Het kan dus zijn dat aan één kant van de weg bijna geen onkruid staat, en aan de andere kant juist veel. In dat geval maken wij ook maar één kant van de straat schoon. Zo houden we op die dag meer tijd over om een groter gebied aan te pakken. Op deze manier kijken we bijvoorbeeld ook naar het snoeien van struiken, legen van prullenbakken, meenemen van zwerfvuil en het opruimen van hondenpoep.

We doen voor iedereen ons best om onze gemeente zo schoon, heel en veilig mogelijk te houden. Zodat we allemaal met plezier kunnen wonen, werken en genieten van onze omgeving.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente snoeit bomen, vervangt dode planten en knipt hagen. Of denk bijvoorbeeld aan het vervangen van bomen of aan het maaibeheer aan bermen in het buitengebied. Dit doen wij volgens een beheerplan.

Accordion item is ingeklapt

Hebt u een klacht of melding? Denk aan overhangende takken, verstopte kolken etc. Meld dit via de Fixi App of fixi.nl

Accordion item is ingeklapt
 • Tip: Maai mei niet! Is een landelijk initiatief om gras te laten groeien in mei. Zo helpt u de vlinders en bijen een handje.
 • Tip: Blad is super goede voeding voor de bodem en biedt bescherming voor planten. Laat het gerust in plantvakken in de tuin liggen. 
 • Zelf aan de slag met vergroenen? Met het platform HalloGrrroen gaan we samen aan de slag om de verstening van Nederland tegen te gaan. Wij geven praktische en simpele tips op maat voor het vergoenen van uw eigen tuin, balkon en huis. Zo maken we met kleine acties een grote impact op onze leefomgeving! Neem een kijkje op www.hallogrrroen.nl en check wat u zelf kunt doen om uw eigen buitenruimte te vergroenen!

Accordion item is ingeklapt

Voor het beheer van de openbare ruimte in Loon op Zand, werken wij zoveel mogelijk met elektrisch materieel, biobrandstoffen en hernieuwbare energie. Zo werken wij toe naar een emissievrije toekomst!

Onderhoudskalender

Wij zetten ons jaarrond in, zodat u kunt genieten van een mooie straat en een schoon park. In deze kalender laten we per onderwerp zien wat wij doen, wanneer we dat doen en waarom. Wel zo handig! 
U kunt de kalender ook downloaden.         

Accordion item is ingeklapt
 • Afvalbakken schoonmaken
Afvalbakken in de openbare ruimte worden schoongemaakt.Week 14 t/m 44
 • Afvalbakken legen
Afvalbakken worden jaarrond op basis van locatie en hoe snel ze vol raken geleegd.Hele jaar
 • Zwerfafval
Het zwerfaval dat wij aantreffen in beplanting, boomspiegels, op gazons en op verharding wordt door ons verwijderd en afgevoerd.Hele jaar
 • Schoonmaken banken en picknicksets
In het voorjaar wordt het buitenmeubilair grondig schoongemaakt.Week 10 t/m 13
 • Schoonhouden hondenlosloopplekken en hondentoiletten
We zorgen ervoor dat honden in een schone omgeving kunnen spelen. Daarnaast maken we de hondentoiletten schoon.Hele jaar

Accordion item is ingeklapt
 • Bemesten perk- en struikrozen en vaste planten
Perkrozen en vaste planten krijgen rond deze tijd van het jaar extra voeding om de planten gezond te houden.Week 14 t/m 26

Accordion item is ingeklapt
 • Bladkorven plaatsen en legen
In het najaar worden de 75 bladkorven in Loon op Zand gemiddeld een keer per week geleegd.Week 40 t/m 5
 • Verwijderen blad
In het najaar wordt het blad verwijderd van de wegen, voet- en fietspaden om gevaarlijke situaties zoals uitglijden te voorkomen. Daarmee houden we ook de afvoerkolken vrij van blad zodat het water goed weg kanWeek 40 t/m 5

Accordion item is ingeklapt
 • Schoonmaken na evenementen
Er wordt een extra schoonmaak ronde gemaakt na evenementen. Dit zorgt voor een nette leefomgeving.Hele jaar

Accordion item is ingeklapt
 • Reuzenberenklauw, Zevenblad, Kweek en Japanse Duizendknoop, Eikenprocessierups
Met preventieve bestrijding proberen wij te voorkomen dat (invasieve) gewassen en de eikenprocessierups overlast veroorzaken in uw gemeente.Week 14 t/m 44

Accordion item is ingeklapt
 • Maaien gazons
Onze maaiwerkzaamheden bestaan uit het maaien van gazons, gazons met bloemenmengsels en beheren van gazons met bollen. Waar mogelijk houden we rekening met ruimte voor biodiversiteit.Hele jaar
 • Bermen maaien zichthoeken
Op plekken waar hoog gras het zicht belemmert, wordt voor de verkeersveiligheid vaker gemaaid.Week 14 t/m 48
 • Onderhoud wadi's en taluds
Een wadi is een groene greppel in de openbare ruimte. Bij hevige regenval vangt de wadi regenwater op, daarna zakt het water langzaam de grond in.Week 42 t/m 48
 • Maaien ruw gras en bermen
Op sommige plekken (zoals bermen) wordt het gras minder vaak gemaaid, zodat kruidachtige soorten in het gras tot bloei kunnen komen.Week 42 t/m 48
 • Watergang schoonhouden
Het netjes houden van oevers en watergangen in de gemeente Loon op ZandWeek 36 t/m 52

Accordion item is ingeklapt
 • Boomspiegels, sierplantsoen en verhardingen
Jaarrond beheren en verwijderen wij onkruid in plantsoenen, boomspiegels en op verhardingen.Hele jaar

Accordion item is ingeklapt
 • Rioolinspecties en rioolreiniging
Om de riolering in goede conditie te houden voeren wij jaarlijks onderhoudswerkzaamheden en inspecties uit.Week 14 t/m 20
 • Schoonhouden kolken
Een kolk is een afvoerput die is afgesloten met een deksel en water bijna rechtstreeks op het riool afvoert. Door het regelmatig legen van de kolken, kan regenwater goed weglopen. Hiermee voorkomen we wateroverlast tijdens de steeds vaker voorkomende piekbuien. Een piekbui is een vorm van extreme neerslag die vooral in de zomer voorkomt. Door wereldwijde klimaatverandering kent Nederland steeds meer piekbuien.Hele jaar

Accordion item is ingeklapt
 • Hagen snoeien
We zorgen ervoor dat de hagen op het juiste moment worden gesnoeid.Week 18 t/m 26
 • Snoeien sier- en heesterplantsoen, bodembedekkers, perk- en struikrozen en rhododendron
Door te snoeien in de koude maanden, blijven de planten vitaal en zijn ze klaar voor het groeiseizoen.Week 1 t/m 13
 • Bossen, bosplantsoen
Om bossen en bosplantsoen in goede conditie te houden, worden er jaarlijks snoeiwerkzaamheden uitgevoerd.Week 1 t/m 13
 • Boomveiligheidcontroles
We voeren controles uit op de boomveiligheid. Herkent u mogelijk gevaarlijke situaties, meld het dan via de Fixi app.Week 14 t/m 22
 • Bomen snoeien
Jaarlijks wordt een deel van de bomen in Loon op Zand gesnoeid. Dit doen we voor de veiligheid en om bomen gezond te houden.Week 27 t/m 13
 • Beheer bossingels
Een bossingel is een vrijliggend, aaneengesloten landschapselement bestaande uit bomen en struiken. In deze periode worden snoei- en maaiwerkzaamheden uitgevoerd.Week 23 t/m 9

Accordion item is ingeklapt
 • Instandhouding veilige wegen en weginspecties
Weginspecties worden één keer in de twee jaar uitgevoerd.Week 14 t/m 20
 • Onderhoud verhardingen
Verhardingen in Loon op Zand worden jaarrond geborsteld en geveegd. Hele jaar