Ga naar de homepage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat vanaf donderdag 11 maart 2021 het ontwerp van de zonnevisie Loon op Zand 2021 - 2023 voor iedereen ter inzage ligt.

Accordion item is ingeklapt

De zonnevisie beschrijft de kaders die de gemeente opstelt rond de opwekking van duurzame energie in de vorm van zonne-energie. De zonnevisie volgt het provinciale beleid en de regionale strategie zonnevelden, opgesteld door regio Hart van Brabant.

Initiatieven met zon op dak krijgen voorrang boven realisatie van grondgebonden opwek van zonne-energie. Aan nieuwe initiatieven voor zonnevelden wordt alleen medewerking verleend indien deze zijn gelegen op zogenaamde verweesde gronden, zoals langs de snelwegen, boven een vuilstort en boven vloeivelden. In de zonnevisie worden de kaders aangegeven waaraan deze zonnevelden moeten voldoen. Nieuwe initiatieven voor zonnevelden in het buitengebied worden aangehouden tot 2023.  Dit is omdat aan de doelstelling van 1 TWh duurzame opwek in de regio in 2030 te komen, er in principe geen extra zonnevelden nodig zijn. Er zijn beperkingen van het netwerk: zonnevelden nemen netwerkcapaciteit in en kunnen daarmee onder andere zon op dak initiatieven belemmeren.

Accordion item is ingeklapt

U kunt reageren op het ontwerp van de zonnevisie. Kunt u het niet online bekijken, dan ligt de visie van donderdag 11 maart 2021 tot en met woensdag 21 april 2021 ter inzage. U kunt terecht in het Klavier, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0416 - 289111 of bij de receptie in het Klavier.

Accordion item is ingeklapt

Iedereen kan binnen de genoemde periode een mondelinge of schriftelijke zienswijze geven op het ontwerp van de zonnevisie. Stuur uw schriftelijke reactie aan het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand, Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel.

Accordion item is ingeklapt

Wilt u meer informatie of een mondelinge zienswijze geven? Neem dan contact op met de gemeente door te mailen naar info@loonopzand.nl.