Ga naar de homepage

Transitievisie Warmte: In beweging naar aardgasvrij

De Transitievisie Warmte is een plan waarmee we eind 2021 op hoofdlijnen vastleggen hoe alle gebouwen in onze gemeente aardgasvrij kunnen zijn in 2050. We gebruiken dan in binnenruimtes geen aardgas meer om te verwarmen, te koken of warm water te tappen. De komende jaren werken we hiervoor samen met inwoners, bedrijven en lokale organisaties aan betaalbare en duurzame alternatieven.

Accordion item is ingeklapt
 • Klimaatverandering wordt steeds merkbaarder. De aarde warmt op en we hebben ook in Nederland steeds vaker te maken met langdurige droogte en hevige regenval. We gaan daarom allemaal stappen zetten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit kan in de gebouwde omgeving door fossiele brandstoffen als aardgas te vervangen door duurzame alternatieven. En door woningen en bedrijfspanden beter te isoleren en minder energie te verbruiken.
 • De gaswinning in Groningen veroorzaakt aardbevingen en schade aan gebouwen. Aardgas raakt bovendien op en we willen niet afhankelijk zijn van het buitenland om gas te importeren.
 • De overgang naar aardgasvrij vraagt veel van iedereen. Willen we in 2050 volledig van het aardgas af zijn, dan moeten we nu in beweging komen. Daarvoor is een plan nodig, dat we met lokale organisaties en inwoners per wijk uitwerken. Door op tijd te beginnen kunnen we zoveel mogelijk op natuurlijke momenten overstappen op duurzame alternatieven. Denk aan een verhuizing, verbouwing of afschrijving van een Cv-ketel. In wijken zoeken we ook naar kansen om slim aan de slag te gaan met de  warmtetransitie.

Accordion item is ingeklapt

De Transitievisie Warmte (TVW) geeft antwoord op en een doorkijk naar: 

 • Hoe pakken we deze landelijke klimaatopgave stap voor stap en wijkgericht aan in Loon op Zand?
 • Welke betaalbare en duurzame alternatieven zijn er voor aardgas en welke onderzoeken we de komende jaren?
 • Hoe kunnen we energie besparen en woningen isoleren als belangrijke stap naar aardgasvrij?  
 • Hoe brengen we onze gemeenschap (inwoners, organisaties en bedrijven) in beweging naar aardgasvrij en wat is daarvoor nodig?

Eind 2021 stelt de gemeenteraad de TVW vast. Dit plan stellen we iedere vijf jaar bij op basis van nieuwe inzichten en kennis. Bij zowel de TVW als de uitvoeringsplannen per wijk of buurt betrekken we lokale organisaties, inwoners en bedrijven.

Accordion item is ingeklapt

Naast aardgasvrij wil de gemeente in 2050 ook klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat de alternatieven voor aardgas niet tot extra CO2 -uitstoot leiden. Via de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) zijn de mogelijkheden om grootschalig duurzame energie op te wekken in kaart gebracht voor de regio Hart van Brabant. Deze REKS is in het voorjaar 2021 vastgesteld en goedgekeurd door alle betrokken besturen, waaronder de gemeenteraad van Loon op Zand.

Accordion item is ingeklapt

In april 2021 stelde de gemeenteraad het ‘aanvalsplan Transitievisie Warmte’ vast. De raad constateerde daarbij dat het afkoppelen van aardgas ingrijpend is voor inwoners en de eigenaren van bedrijven en maatschappelijk vastgoed. Werken aan acceptatie en draagvlak zal dan ook een belangrijke rol spelen in de TVW. We zijn hierover al in gesprek met ECLoZ (Energie Collectief Loon op Zand), Casade, Enexis en Contour de Twern. Ook andere belanghebbenden en inwoners nodigen we uit om mee te denken. Lees hierover meer bij: Meer weten of meedenken.  

Accordion item is ingeklapt

Energie besparen en isoleren

Om uiteindelijk aardgasvrij te kunnen wonen, is het nu al belangrijk om energie te besparen en woningen beter te isoleren. Dat verlaagt ook direct jouw energierekening! Goede isolatie is bovendien noodzakelijk als je je woning (op termijn) elektrisch wil verwarmen. Meer informatie vind je ook op het Energieloket Loon op Zand. Op vrijdagmiddagen kun je tussen 14.00 tot 16.00 uur gratis en zonder afspraak terecht in Het Klavier in Kaatsheuvel voor een gesprek met een van de energiecoaches van ECLoZ (Energiecollectief Loon op Zand).

Wonen zonder aardgas

Om zonder aardgas te wonen, kun je nu al in huis onderzoeken welke alternatieven voor aardgas wenselijk, betaalbaar en/of rendabel zijn. En wellicht al tot aanschaf overgaan. Een stappenplan met een uitlegvideo vind je op de website van Milieu Centraal.

Accordion item is ingeklapt

Sluit aan bij activiteiten

In september en de eerste helft van oktober 2021 organiseren we verschillende activiteiten om inwoners te informeren en te betrekken bij de Transitievisie Warmte en energiebesparing. Je bent van harte welkom om mee te doen of aan te sluiten. 

 • 15 t/m 26 september: Online vragenlijst over wat jij belangrijk vindt rond energiebesparing en aardgasvrij wonen
 • Vrijdag 24 september 13:00 - 17:00 uur:  Duurzaamheidsmarkt Anton Pieckplein Kaatsheuvel tijdens Global Goalsdag.
 • Dinsdagavond 28 september: Webinar Loon op Zand in beweging naar aardgasvrij
 • Dinsdagavond 5 oktober: Energy Webinar over energiebesparing én de verrassende rol die je buren kunnen hebben

Lees meer over energie besparen of aardgas vrij wonen

Online is er veel informatie te vinden over manieren om energie te besparen in huis of over te stappen op duurzame alternatieven voor aardgas. Kijk bijvoorbeeld eens bij:

 • Energieloket Loon op Zand: Online loket over energiebesparing, hulp & advies van lokale energiecoaches en lokale bedrijven die energiebesparende maatregelen kunnen uitvoeren.
 • Milieu Centraal: tips en stappenplan voor aardgasvrij wonen
 • Verbeterjehuis.nl: Advies om je huis te verduurzamen en energie te besparen voor jouw situatie

Neem contact op over jouw ideeën of suggesties

Heb je ideeën of suggesties hoe wij inwoners (beter) kunnen betrekken bij de warmtetransitie? Wil je meedenken over duurzame alternatieven of samenwerking in wijken en buurten? Stuur een mail naar j.vandendungen@loonopzand.nl of neem telefonisch contact op met Jasper van den Dungen, coördinator Duurzaamheid, tel. 0618753377.