Ga naar de homepage

De Transitievisie Warmte is een plan waarmee we eind 2021 op hoofdlijnen hebben vastgelegd hoe alle gebouwen in onze gemeente aardgasvrij kunnen zijn in 2050. We gebruiken dan in binnenruimtes geen aardgas meer om te verwarmen, te koken of warm water te tappen. De komende jaren werken we hiervoor samen met inwoners, bedrijven en lokale organisaties aan betaalbare en duurzame alternatieven.

Accordion item is ingeklapt
  • Klimaatverandering wordt steeds merkbaarder. De aarde warmt op en we hebben ook in Nederland steeds vaker te maken met langdurige droogte en hevige regenval. We gaan daarom allemaal stappen zetten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit kan in de gebouwde omgeving door fossiele brandstoffen als aardgas te vervangen door duurzame alternatieven. En door woningen en bedrijfspanden beter te isoleren en minder energie te verbruiken.
  • De gaswinning in Groningen veroorzaakt aardbevingen en schade aan gebouwen. Aardgas raakt bovendien op en we willen niet afhankelijk zijn van het buitenland om gas te importeren.
  • De overgang naar aardgasvrij vraagt veel van iedereen. Willen we in 2050 volledig van het aardgas af zijn, dan moeten we nu in beweging komen. Daarvoor is een plan nodig, dat we met lokale organisaties en inwoners per wijk uitwerken. Door op tijd te beginnen kunnen we zoveel mogelijk op natuurlijke momenten overstappen op duurzame alternatieven. Denk aan een verhuizing, verbouwing of afschrijving van een Cv-ketel. In wijken zoeken we ook naar kansen om slim aan de slag te gaan met de  warmtetransitie.

Accordion item is ingeklapt

De Transitievisie Warmte (TVW) geeft antwoord op en een doorkijk naar: 

  • Hoe pakken we deze landelijke klimaatopgave stap voor stap en wijkgericht aan in Loon op Zand?
  • Welke betaalbare en duurzame alternatieven zijn er voor aardgas en welke onderzoeken we de komende jaren?
  • Hoe kunnen we energie besparen en woningen isoleren als belangrijke stap naar aardgasvrij?  
  • Hoe brengen we onze gemeenschap (inwoners, organisaties en bedrijven) in beweging naar aardgasvrij en wat is daarvoor nodig?

Eind 2021 heeft de gemeenteraad de TVW vastgesteld. Dit plan stellen we iedere vijf jaar bij op basis van nieuwe inzichten en kennis. Bij zowel de TVW als de uitvoeringsplannen per wijk of buurt betrekken we lokale organisaties, inwoners en bedrijven.

Accordion item is ingeklapt

Naast aardgasvrij wil de gemeente in 2050 ook klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat de alternatieven voor aardgas niet tot extra CO2 -uitstoot leiden. Via de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) zijn de mogelijkheden om grootschalig duurzame energie op te wekken in kaart gebracht voor de regio Hart van Brabant. Deze REKS is in het voorjaar 2021 vastgesteld en goedgekeurd door alle betrokken besturen, waaronder de gemeenteraad van Loon op Zand.

Accordion item is ingeklapt

Voor de totstandkoming van deze visie hebben we samengewerkt met ECLoZ (Energie Collectief Loon op Zand), Casade, Enexis en Contour de Twern. Ook inzichten en inbreng van inwoners en diverse stakeholders tijdens activiteiten en contacten in september en oktober 2021 zijn meegenomen in de visie.  

Online vragenlijst Inwoners

In september 2021 nodigden we ons inwonerpanel en andere inwoners uit een online vragenlijst van het PON|Telos in te vullen over aardgasvrij wonen en energiebesparing. De resultaten geven met name input voor de vraag hoe we in Loon op Zand de beweging naar aardgasvrij op gang kunnen brengen en wat inwoners daarvoor nodig hebben. U kunt de resultaten lezen via loonopzand.nl/inwonerpanel

Online bijeenkomst aardgasvrij wonen en energiebesparing

Op 28 september 2021 organiseerden we een online bijeenkomst voor inwoners en ondernemers.  Hieronder kunt u het verslag, de getoonde presentatie over de Transitievisie Warmte en de antwoorden op vragen van deelnemers bekijken:

Webinar energiebesparing

In oktober 2021 organiseerden we daarnaast een Energie Webinar voor inwoners over energiebesparing samen met stichting Buurkracht. Wilt u ook aan de slag met energiebesparing? Kijk hier dan het webinar terug (feitelijke start vanaf 09:20).

Meedenkavonden inwoners

Op 18 en 23 oktober 2021 waren er twee meedenkavonden met inwoners die via het inwonerpanel aangaven mee te willen denken met de Transitievisie Warmte. Enkele bewoners gaven aan zelf aan de slag te willen om hun woning duurzamer te maken, mogelijk ook met buurtgenoten. 

Accordion item is ingeklapt

Energie besparen en isoleren

Om uiteindelijk aardgasvrij te kunnen wonen, is het nu al belangrijk om energie te besparen en woningen beter te isoleren. Dat verlaagt ook direct jouw energierekening! Goede isolatie is bovendien noodzakelijk als je je woning (op termijn) elektrisch wil verwarmen. Meer informatie vind je ook op het Energieloket Loon op Zand. Op vrijdagmiddagen kun je tussen 14.00 tot 16.00 uur gratis en zonder afspraak terecht in Het Klavier in Kaatsheuvel voor een gesprek met een van de energiecoaches van ECLoZ (Energiecollectief Loon op Zand).

Wonen zonder aardgas

Om zonder aardgas te wonen, kun je nu al in huis onderzoeken welke alternatieven voor aardgas wenselijk, betaalbaar en/of rendabel zijn. En wellicht al tot aanschaf overgaan. Een stappenplan met een uitlegvideo vind je op de website van Milieu Centraal.