Ga naar de homepage

Wil je jouw woning duurzamer maken of aanpassen om langer thuis te blijven wonen? Dan kun je gebruik maken van de gemeentelijke lening Toekomstbestendig wonen. Hiermee kun je tegen gunstige voorwaarden aanpassingen financieren, waarmee je jouw woning voorbereidt op de toekomst.

Accordion item is ingeklapt

De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-. De looptijd van leningen tot € 7.500,- is 10 jaar, vanaf € 7.500,- geldt een looptijd van 15 jaar. Voor de lening Toekomstbestendig wonen betaal je een lage rente en kun je op ieder moment de lening zonder kosten geheel of gedeeltelijk aflossen. De gemeente verstrekt de leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Accordion item is ingeklapt

Je kunt de lening afsluiten als eigenaar en huurder van een woning. Op het moment van aanvragen ben je minimaal 18 jaar. Ook verenigingen van eigenaren kunnen de lening afsluiten. De lening is niet toegestaan voor verhuurders van woningen.

Accordion item is ingeklapt

De lening is bedoeld voor aanpassingen die jouw woning duurzamer maken of aanpassingen waarmee je langer veilig en comfortabel thuis te kunt blijven wonen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Aanschaf zonnepanelen of -boiler.
  • Isolatiemaatregelen (gevel, spouw, dak, raam, vloer, bodem).
  • Aanbrengen groene daken.
  • Bouwkundige aanpassingen, zoals realiseren van slaapkamer en badkamer op de begane grond.
  • Badkamer en toilet levensloopbestendig maken.
  • Deuren verbreden.
  • Automatische raamopener en/of deuropener.
  • Aanbrengen van traplift / tweede trapleuning.
  • Domotica-aanpassingen (automatiseren van processen en handelingen in huis).

Ook buiten deze voorbeelden kan het college besluiten om bepaalde maatregelen te honoreren. Het kan zijn dat je voor de aanpassingen een omgevingsvergunnings moet aanvragen. Hier kun je een omgevingsvergunningscheck doen.

Let op: Is een woningaanpassing direct noodzakelijk omdat je lichamelijke beperkingen ervaart als gevolg van een ziekte? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een woningaanpassing op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanuit de Wmo kunnen onder bepaalde voorwaarden soms ook woningaanpassingen worden vergoed. Over deze aanpassingskosten betaal je dan wel een eigen bijdrage via het CAK. Hier vind je meer informatie over WMO zorg en wonen.

Accordion item is ingeklapt

Kijk voor meer informatie op www.svn.nl. Heb je vragen? Neem dan contact op of mail naar info@loonopzand.nl