Ga naar de homepage

Wil u uw woning duurzamer maken of aanpassen om langer thuis te blijven wonen? Dan kunt u gebruik maken van de gemeentelijke lening Toekomstbestendig wonen. Hiermee kunt u tegen gunstige voorwaarden aanpassingen financieren, waarmee u uw woning voorbereidt op de toekomst.

Accordion item is ingeklapt

  De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-. In de verordening staan de voorwaarden en regels en deze downloadt u in de Verordening Duurzame Toekomstlening. Voor de lening Toekomstbestendig wonen betaalt u een lage rente en kunt u op ieder moment de lening zonder kosten geheel of gedeeltelijk aflossen. De gemeente verstrekt de leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

  Type lening

  Er zijn 3 typen leningen die onder de lening toekomstbestendig wonen vallen: 

  1. Persoonlijke lening: hierbij geldt een maximum leenbedrag van €10.000,-, met een maximale looptijd van 15 jaar en een rente van 3%.
  2. Hypothecaire lening: hierbij geldt een maximum leenbedrag van €25.000,-, met een maximale looptijd van 30 jaar en een rente van 2%.
  3. Verzilverlening: hierbij geldt een minimum leeftijd van 58 jaar, een maximum leenbedrag van €25.000,-, een maximale looptijd van 75 jaar met een rentevaste periode van 40 jaar, en een rente van 1.7%.

  Meer informatie vindt u in de verordening Lening Toekomstbestendig Wonen. U kunt via de gemeente geen gemeentelijke starterslening aanvragen.

  Pdf formulier

  Vult u het formulier liever niet online in? Dan kunt u het pdf aanvraagformulier Lening Toekomstbestendig Wonen downloaden en het formulier verzenden.

  Accordion item is ingeklapt

  U kunt de lening afsluiten als eigenaar en huurder van een woning. Op het moment van aanvragen bent u minimaal 18 jaar. Ook verenigingen van eigenaren kunnen de lening afsluiten. De lening is niet toegestaan voor verhuurders van woningen.

  Accordion item is ingeklapt

  De lening is bedoeld voor aanpassingen die uw woning duurzamer maken of aanpassingen waarmee u langer veilig en comfortabel thuis kunt blijven wonen.

  Voorbeelden hiervan zijn:

  • Aanschaf zonnepanelen of -boiler.
  • Isolatiemaatregelen (gevel, spouw, dak, raam, vloer, bodem).
  • Aanbrengen groene daken.
  • Bouwkundige aanpassingen, zoals realiseren van slaapkamer en badkamer op de begane grond.
  • Badkamer en toilet levensloopbestendig maken.
  • Deuren verbreden.
  • Automatische raamopener en/of deuropener.
  • Aanbrengen van traplift / tweede trapleuning.
  • Domotica-aanpassingen (automatiseren van processen en handelingen in huis).

  Ook buiten deze voorbeelden kan het college besluiten om bepaalde maatregelen te honoreren. Het kan zijn dat u voor de aanpassingen een omgevingsvergunnings moet aanvragen. Een omgevingscheck doet u via het omgevingsloket.

  Let op: Is een woningaanpassing direct noodzakelijk omdat u lichamelijke beperkingen ervaart als gevolg van een ziekte? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een woningaanpassing op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanuit de Wmo kunnen onder bepaalde voorwaarden soms ook woningaanpassingen worden vergoed. Over deze aanpassingskosten betaald u dan wel een eigen bijdrage via het CAK. Meer informatie vindt u op de pagina Wmo zorg en wonen.

  Accordion item is ingeklapt

  Kijk voor meer informatie op www.svn.nl.