Ga naar de homepage

De komende 10 jaar moet Gemeente Loon op Zand grote stappen zetten om de doelstellingen van duurzaamheid te behalen. In het Duurzaamheidsprogramma Loon op Zand 2022-2033 staat de visie die we in het komende decennium aanhouden en gebruiken als leidraad bij de stimulering, investering en uitvoering van projecten, activiteiten en initiatieven. Met dit programma wordt er samenhang gerealiseerd, zodat duurzaamheid een centrale plek krijgt in de manier van werken.