Ga naar de homepage

De gemeente wil samenwerken met bewoners en lokale partners om woningen energiezuiniger te maken. Hiermee daalt het energieverbruik en bovendien kunnen energiezuinige woningen op termijn ook aardgasvrij worden. De wijk Pannenhoef is de eerste wijk waar we actief met bewoners aan de slag gaan. Hiervoor zullen we bewoners zo goed mogelijk informeren, samenbrengen en op weg helpen voor een betere woningisolatie en energiebesparing. Samen krijgen we meer voor elkaar!

Deze webpagina laat zien wat er in Pannenhoef vanaf september 2023 gaat gebeuren. Gaandeweg wordt deze pagina uitgebreid met meer informatie.  

Accordion item is ingeklapt

Met de wijkactie ‘Samen naar een duurzaam Pannenhoef’ vinden er vanaf september 2023 verschillende activiteiten plaats om woningeigenaren op weg te helpen met woningisolatie. Daarnaast informeren we alle bewoners over hoe je ook met kleine aanpassingen in huis energie kunt besparen. Deze activiteiten staan er op de planning:

  • Bewonersavonden: We organiseren bewonersavonden op 21 september (Pannenhoef West) en 28 september (Pannenhoef Oost). Kijk voor meer informatie onder het kopje Bewonersavonden.
  • Opstart buurteam: Met bewoners die graag meedenken willen we een buurtteam samenstellen. We wisselen kennis uit, we bespreken wensen in Pannenhoef en we brainstormen over concrete acties die passen bij de wijk. Heeft u interesse in het buurtteam, kom dan naar de bewonersavond en volg deze webpagina.
  • Individuele woningbezoeken: Bent u woningeigenaar in Pannenhoef? We komen graag bij u langs om de mogelijkheden voor woningisolatie te bespreken. We nemen hierover op een later moment nog contact met u op.  
  • Collectieve inkoop (op termijn): We peilen komende tijd de belangstelling bij woningeigenaren voor een gezamenlijk inkooptraject woningisolatie. Binnenkort vindt u hier meer informatie over.

Deze activiteiten vullen we aan vanuit de wensen en ideeën die er in de wijk ontstaan. Deze halen we op tijdens de bewonersavonden, via het buurtteam en zo mogelijk een bewonersenquête.

Accordion item is ingeklapt

Alle bewoners van Pannenhoef zijn of worden per brief uitgenodigd voor een bewonersavond in De Rode Loper, Paulus Potterplein 42 in Kaatsheuvel. De avond richt zich met name op woningeigenaren, maar ook huurders zijn van harte welkom. Casade is aanwezig om vragen van huurders te beantwoorden.

Data bijeenkomsten
Donderdag 21 september 2023: Bewonersavond Pannenhoef West in De Rode Loper
Donderdag 28 september 2023: Bewonersavond Pannenhoef Oost in De Rode Loper

Programma
Er zijn diverse experts aanwezig om bewoners op weg te helpen. Ook is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Dit staat er op het programma:

19:00 uur: Inloop met koffie & thee
19:30 uur: Welkomstwoord door de gemeente
19:35 uur: Toelichting wijkactie: Samen naar een duurzaam Pannenhoef!
19:45 uur: Met experts in gesprek over:
                   - Woningisolatie: hoe kan ik dat aanpakken?
                   - Wat kost woningisolatie en hoe kan ik dat betalen?
                   - Lager energieverbruik: Wat kan ik morgen al doen?
20:45 uur: Acties komende tijd en afsluiting van de avond

klik op de afbeelding om uit te vergroten.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente werkt samen met:

We worden voor de wijkactie “Samen naar een duurzaam Pannenhoef” professioneel ondersteund door Antea Group, Atriensis en Groene Groei.

Accordion item is ingeklapt

Wilt u energie besparen of zelf aan de slag om uw woning duurzamer te maken? Bekijk hoe u persoonlijk of digitaal advies kunt inwinnen:   

ECLoZ Energieloket
De energiecoaches van het Energie Collectief Loon op Zand (ECLoZ) zijn iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur aanwezig op Het Klavier, Anton Pieckplein 1 in Kaatsheuvel. Zij geven daar deskundig advies over energiebesparing en lokaal opgewekte groene stroom. Kijk voor meer informatie op: ECLoZ | om.   

Energiecoach aan huis
Een energiecoach van ECLoZ komt ook graag bij u thuis. Tijdens een energiecoachgesprek krijgt u tips over hoe u uw energiegebruik kunt verlagen, bijvoorbeeld door uw woning goed te isoleren via spouwmuur-, dak- of vloerisolatie. U krijgt ook een idee van de kosten, besparing en eventuele subsidies. Boek een afspraak via: Energieloket Hart van Brabant.  

Verbeterjehuis
Eén overzichtelijke digitale plek voor huiseigenaren met advies over energiebesparende maatregelen, inclusief besparing, kosten, financiering en uitvoering van maatregelen. Ontdek via enkele eenvoudige vragen over uw woning (zoals het woningtype en het bouwjaar) welke energiebesparende maatregelen u nog kunt treffen. De website biedt ook verschillende klusvideo’s om zelf aan de slag te gaan.  

Accordion item is ingeklapt

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in Nederland in 2050 geen gebruik meer maken van aardgas. Vooruitlopend daarop moeten we in 2030 het aardgasverbruik met 20% reduceren. Om aan de slag te gaan met deze opgave heeft de gemeenteraad eind 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin staan de stappen om deze doelen te behalen in onze gemeente. Een belangrijke eerste stap is het beter isoleren van woningen, zodat deze geschikt zijn voor een duurzame manier van verwarmen.

Accordion item is ingeklapt

Wilt u meer weten over de wijkactie ‘Samen naar een duurzaam Pannenhoef’? Wilt u deelnemen aan het buurtteam? Of hebt u andere vragen? Neem contact op met projectleider Tim Hinssen via e-mailadres t.hinssen@loonopzand.nl of het algemene telefoonnummer 0416 289111.