Ga naar de homepage

Heeft u een laag inkomen? Misschien komt u dan in aanmerking voor een Samen-Loont-Pas. Op deze pagina leest u alles over de Samen-Loont-Pas en of u hiervoor in aanmerking komt.

Accordion item is ingeklapt
  • Het budget van € 185,58 is een vrij besteedbaar bedrag en wordt in 2 termijnen aan u overgemaakt. Dit budget is bedoeld voor het deelnemen aan activiteiten met o.a. een sportief, educatief, sociaal dan wel cultureel karakter.
  • Naast het budget van € 185,58 kunnen kinderen vanaf 5 jaar op vertoon van de toekenningsbrief voor de Samen-Loont-Pas hun zwemdiploma A en/of B halen.
  • Leerlingen op de basisschool (vanaf groep 6) en het voortgezet onderwijs, die in het bezit zijn van een Samen-Loont-pas, hebben een beschikbaar budget van maximaal € 154,65 naast het budget van € 185,58 om schoolkosten op te vangen. Dit geldt voor kosten van bijvoorbeeld voor schoolreisjes en excursies, maar ook voor het aanschaffen van schoolmateriaal. Het budget voor schoolkosten wordt aan u overgemaakt wanneer u het aanvraagformulier schoolkosten op de website invult. In dit formulier kunt u aangeven, indien u wenst, het budget op te sparen, zodat u een grotere aanschaf voor school kunt doen (bijvoorbeeld een laptop). U kunt dit budget maximaal 2 jaar opsparen. 
  • U kunt de schoolkosten 1 maal per kalenderjaar aanvragen.
  • U moet zelf in de gaten te houden wat de hoogte en het restant van uw budget is. Natuurlijk kunt u lid blijven van de vereniging(en) of organisaties, maar de kosten die boven uw budget vanuit de Samen-Loont-pas uitkomen, zijn voor uzelf.

Steekproef

U als pashouder kunt jaarlijks benaderd worden voor een steekproef. Wij vragen u om de bankafschriften en/of de bonnen 2 jaar te bewaren met hierop de uitgaven van het budget.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u in 2023 al gebruik gemaakt van de Samen-Loont-pas? Vraag hem dan opnieuw aan. Dan kunt u ook in 2024 weer gebruikmaken van de mooie voordelen van de pas.

Had u in 2023 een SamenLoont-Pas en heeft u de AOW leeftijd óf ontvangt u een uitkering van Baanbrekers? Dan krijgt u de pas in december automatisch toegestuurd. Opnieuw aanvragen is dan niet nodig.

Accordion item is ingeklapt

Kijk in onderstaande tabel of u in aanmerking komt voor de Samen-Loont-pas:

Samen-Loont-pasInkomensnorm (netto)
Alleenstaande tot 21 jaar€ 361,31
Gehuwden beiden tot 21 jaar€ 722,62
Alleenstaande (ouder) vanaf 21 jaar tot AOW leeftijd€ 1.463,57
Gehuwden/partners beiden vanaf 21 jaar tot AOW leeftijd€ 2.090,81
Alleenstaande (ouder) vanaf AOW leeftijd€ 1.625,37
Gehuwden/partners vanaf AOW leeftijd€ 2.202,84


Indien er sprake is van een schuldregeling (bijvoorbeeld WSNP of MSNP) komt u sowieso in aanmerking en zijn bovenstaande inkomensbedragen niet van toepassing. Let op! Studiefinanciering en alimentatie gelden ook als inkomen.