Ga naar de homepage

Samen-Loont-pas

Heeft u een laag inkomen? Misschien komt u dan in aanmerking voor een Samen-Loont-Pas. Bekijk hieronder of uw inkomen binnen de norm valt. Is dit het geval? Neem dan contact op met het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg via het contactformulier.

Accordion item is ingeklapt
  • Heeft u in 2020 al gebruik gemaakt van de Samen-Loont-pas? Vraag hem dan opnieuw aan. Dan kunt u ook in 2021 weer gebruikmaken van de mooie voordelen van de pas.
  • Had u in 2020 een SamenLoont-Pas en heeft u de AOW leeftijd óf ontvangt u een uitkering van Baanbrekers? Dan krijgt u de pas in december automatisch toegestuurd. Opnieuw aanvragen is dan niet nodig.

Accordion item is ingeklapt

Kijk in onderstaande tabel of u in aanmerking komt voor de Samen-Loont-pas:

Samen-Loont-pasInkomensnorm (netto)
Alleenstaande tot 21 jaar€ 303,57
Gehuwden beiden tot 21 jaar€ 607,14
Alleenstaande of alleenstaande met kind(eren) vanaf 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.229,72
Gehuwden beiden vanaf 21 jaar tot pensioenleeftijd€ 1.756,74
Alleenstaande of alleenstaande met kind(eren) vanaf pensioenleeftijd€ 1.367,98
Gehuwden beiden vanaf pensioenleeftijd€ 1.854,87
Alleenstaande ouder verblijf instelling€ 428,13
Gehuwden verblijf instelling€ 692,28


(Let op: studiefinanciering en alimentatie gelden ook als inkomen)

Accordion item is ingeklapt
  • Naast het budget van € 180,- kunnen kinderen vanaf 5 jaar op vertoon van de toekenningsbrief voor de Samen Loont Pas hun zwemdiploma A en/of B halen
  • Leerlingen op de basisschool (vanaf groep 6) en het voortgezet onderwijs, die in het bezit zijn van een Samen-Loont-pas, hebben een beschikbaar budget van maximaal € 150,- naast het budget van € 180,- om schoolkosten op te vangen. Dit geldt voor kosten van bijvoorbeeld voor schoolreisjes en excursies, maar ook voor het aanschaffen van schoolmateriaal. Deze schoolkostenregeling kan via het aanvraagformulier schoolkosten worden aangevraagd. 
  • U moet zelf in de gaten te houden wat de hoogte en het restant van uw budget is. Natuurlijk kunt u lid blijven van de vereniging(en) of organisaties, maar de kosten die boven uw budget vanuit de Samen-Loont-pas uitkomen, zijn voor uzelf

Accordion item is ingeklapt
  • Het budget van € 180,- is een vrij besteedbaar bedrag en wordt in 2 termijnen aan u overgemaakt.
  • Naast het budget van € 180,- kunnen kinderen vanaf 5 jaar op vertoon van de toekenningsbrief voor de Samen Loont Pas hun zwemdiploma A en/of B halen
  • Het budget voor schoolkosten wordt aan u overgemaakt wanneer u het aanvraagformulier schoolkosten op de website invult.  In dit formulier kunt u ook aangeven indien u wenst het budget op te sparen, zodat u een grotere aanschaf voor school kunt doen (b.v. een laptop). U kunt dit budget maximaal 2 jaar opsparen. 

Steekproef

U als pashouder kunt jaarlijks benaderd worden voor een steekproef. Wij vragen u om de bankafschriften en/of de bonnen 2 jaar te bewaren met hierop de uitgaven van het budget.

Accordion item is ingeklapt

De contactgegevens en de actuele telefonische bereikbaarheid van het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg kunt u vinden op de algemene pagina van het servicepunt.