Ga naar de homepage

Uw persoonsgegevens zijn geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). U kunt de gemeente verzoeken deze gegevens geheim te houden. Dit is gratis. Komt u hiervoor liever naar de balie? Maak dan online een afspraak.

Accordion item is ingeklapt
  • Na een verzoek tot geheimhouding blijft de gemeente verplicht om uw gegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank en aan bijvoorbeeld een notaris of advocaat als zij de gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen.
  • U kunt geheimhouding bij de gemeente Loon op Zand alleen aanvragen of opheffen als u in deze gemeente woont.
  • U kunt alleen voor uzelf geheimhouding aanvragen. Wilt u ook geheimhouding aanvragen voor uw kind tot 16 jaar dan moet u een afspraak maken op het gemeentehuis.
  • Kinderen van 16 jaar of ouder moeten zelf geheimhouding aanvragen. Zij moeten zelf over DigiD beschikken.
  • Bij verhuizing naar een andere gemeente blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft dan niet opnieuw een verzoek in te dienen.
  • Het verzoek heeft geen einddatum. De geheimhouding blijft gelden tot deze door u wordt ingetrokken.
  • Intrekken van geheimhouding kunt u alleen zelf.
  • Uiterlijk 2 weken na de aanvraag krijgt u een bevestiging dat uw verzoek is verwerkt.