Ga naar de homepage

Naast landelijke wetten, stellen gemeenten ook lokale wetten en regels vast. Deze wetten en regels noemen we verordeningen. De gemeenteraad stelt de verordeningen vast. Kijk op www.overheid.nl om de wetten, regels en het beleid van onze gemeente in te zien.