Ga naar de homepage

Op 13 februari 2020 stelde de gemeenteraad de Algemene subsidieverordening gemeente Loon op Zand 2019, 1e herziening vast. Deze is op 26 februari 2020 officieel bekend gemaakt en in werking getreden.

De Algemene subsidieverordening bepaalt de regels voor het aanvragen, verlenen en vaststellen van een subsidie.  Alle verenigingen, stichtingen, clubs, (maatschappelijke) organisaties of personen die van de gemeente subsidie ontvangen, hebben te maken met de Algemene subsidieverordening.  

Regels en beleid

Deze regels gelden zowel voor u als subsidieaanvrager als voor de gemeente. Als we een subsidie verstrekken, past deze in de beleidsdoelen die we nastreven. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een subsidieaanvraag.

Verantwoording 

Als subsidieontvanger is het van belang dat de prestaties die u levert, zo goed als mogelijk beschreven en verantwoord  zijn. Vooral voor subsidies van € 5.000,00 of meer geldt dat.  Een subsidie verlenen we eenmalig of per boek- of kalenderjaar. Daarnaast kan deze subsidie in bepaalde gevallen ook voor meerdere jaren worden verstrekt. Zo voorkomen we dat u niet elk jaar een nieuwe subsidieaanvraag hoeft in te dienen en beperken we de administratieve last.

Vragen

Heeft u vragen over de Algemene subsidieverordening? Neem dan contact op met Mark van den Boogaard via het telefoonnummer: 0416 289 111 of e-mail m.vandenboogaard@loonopzand.nl