Ga naar de homepage

De veiligheid van onze systemen vinden wij erg belangrijk. Toch kan het voorkomen dat er een zwakke plek in onze beveiliging zit. Wij werken graag met u samen, zodat wij onze klanten en systemen beter kunnen beschermen. Vindt u een zwakke plek in onze beveiliging? Meld dit dan zo snel mogelijk.

Meld een kwetsbaarheid

Accordion item is ingeklapt
 • Vul het contactformulier van de gemeente Loon op Zand in. Vermeld hierbij dat het gaat om ‘Veiligheid Systemen’. Voeg hierbij geen bewijsmaterialen toe. Een medewerker van de gemeente neemt contact met u op.
 • Geef ons voldoende informatie. Zo kunnen wij het probleem achterhalen en zo snel mogelijk oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL en de omschrijving van de fout van het systeem voldoende.
 • Misbruik het probleem niet. Download niet meer data dan nodig is en kijk, verwijder of pas geen gegevens van derden aan.
 • Deel het probleem niet met derden totdat het probleem is opgelost. Alle vertrouwelijke gegevens die u heeft ontvangen moeten gewist worden.
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, spam, bruteforcen of applicaties van derden. Ook vragen wij u geen gebruik te maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of de dienstverlening wordt verminderd.

Accordion item is ingeklapt
 • Binnen vijf werkdagen reageren wij met onze beoordeling op uw melding. Hierbij vermelden wij ook een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij delen de ontvangen melding altijd met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) Zo kunnen gemeentes hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
 • Heeft u zich aan bovenstaande voorwaarden gehouden? Dan zullen wij geen juridische stappen ondernemen over uw melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen. Tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem. Wij zullen uw naam vermelden als ontdekker over het gemelde probleem. Alleen als u dat wilt.
 • Wij proberen alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. We worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het probleem is opgelost.
 • Als dank voor uw hulp ontvangt u van ons een attentie.