Ga naar de homepage

Positieve cijfers in eerste begroting nieuwe coalitie

De begroting 2023 laat een positief beeld zien. Voor Loon is verheugd dat de plannen van onze nieuwe coalitie zijn weerslag vinden in deze begroting en dit voor de eerste 3 jaren een positief beeld laat zien, hier zijn we trots op.

Positieve zaken zijn:

  • Voortzetting subsidie Witte Kasteel
  • Opnemen van beide tennisverenigingen en de Cochonetclub (2 Loonse verenigingen) in de meerjaren onderhoudsplannen voor de buitensportverenigingen

Maar er zijn zeker ook zorgen:

  • Het uitstel van de aanbesteding van de Nieuwe Wetering
  • De onzekerheid over de oudbouw aan de Kloosterstraat
  • De mogelijk noodzakelijke investering in het Klavier (7 jaar na opening)
  • Nog onvoldoende duidelijkheid over de toekomst van onze mooie gemeente. Voor Loon is voorstander van een zelfstandige gemeente mits ambtelijke organisatie, dienstverlening en financiën op orde zijn en er ruimte blijft voor ambities
  • Bouwen voor onze Jeugd in Loon op Zand

Wij zijn er voor u, ‘Voor Loon’.