Ga naar de homepage

Met lef komen we de winter door

De uitdaging voor gemeente Loon op Zand is om juist nu klaar te staan voor onze inwoners. Pro3 wil hier haar bijdrage aan leveren. Meer dan ooit zullen inwoners een beroep doen op extra ondersteuning.

Torenhoge energierekeningen en stijgende kosten bij de dagelijkse boodschappen brengen huishoudens in grote problemen. De bestaanszekerheid staat onder druk. Hoe lang dit gaat duren weet niemand. Hoe kunnen wij zoveel als mogelijk ondersteuning bieden aan onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen? Samen met hen zoeken wij naar slimme en sociale antwoorden. Samenwerking met andere gemeenten kan nieuwe verrassende oplossingen opleveren. Baanbrekers is voor ons een belangrijke partner zoals eerder bleek bij het verwerken en uitbetalen van de extra energietoeslag.

De eerste stappen kunnen we zelf zetten: zuinig zijn met warm water, verwarming en onnodig gebruik van elektriciteit. En natuurlijk waar mogelijk isoleren.

Wij zijn bereikbaar via info@pro3.nu en www.pro3.nu, of per post: Pro3, Ecliptica 89, 5175 XH  Loon op Zand.