Ga naar de homepage

Toekomstig KLM werkt aan uw toekomst!

De uitgaven in onze begroting 2023 groeien met € 4 miljoen naar ruim € 65 miljoen. Dat kan ook omdat de gemeente van het Rijk in mei een “meevaller” heeft gekregen. Dat bedrag wordt gelijk verbruikt in de begroting.

Personeel en organisatie is een grote snoeper uit de pot met nieuwe knikkers. In de begroting van 2022 is € 1,1 miljoen gemiddeld uitgetrokken voor de komende 4 jaren om de organisatie verder te ontwikkelen. In 2023 komt daar gemiddeld € 1,1 miljoen per jaar bij tot 2026.

Desondanks is het ziekteverzuim nog steeds 9% en is een groot aantal vacatures niet ingevuld. Toekomstig KLM stelt dat de organisatorische ontwikkelingen in balans moeten worden gebracht met de toekomstige maatschappelijke opgaven. Dan kunnen we betere afwegingen maken.

Een gemeentebegroting is moeilijk leesbaar. Heeft u een specifieke vraag? Neem contact met mij op. Bel naar 0653296415 of mail naar mkrikken@toekomstigklm.nl.

Marten Krikken, raadslid