Ga naar de homepage

GemeenteBelangen blijft betrokken en dichtbij

De begroting 2023 wordt voor een deel gevormd door de kaders die de raad in juli bepaalde, maar is vooral ook een voortzetting van eerder (GB) beleid van de afgelopen jaren. 

GemeenteBelangen heeft de afgelopen jaren een flink stempel gedrukt op het gevoerde beleid, waar we nu de vruchten van plukken. We worden geholpen door extra uitkeringen vanuit het rijk, die ervoor zorgen dat we de komende jaren een gezond huishoudboekje hebben.

Het coalitieakkoord heeft niet echt een koerswijziging tot gevolg gehad, ondanks aankondiging van de coalitie om de uitdagingen van deze tijd met lef en focus het hoofd te bieden.

Ook in de oppositie blijven we als GemeenteBelangen streven naar zelfstandigheid, gezond financieel beleid en beheer. We hebben dan ook kritische vragen gesteld over de begroting. We streven ernaar dat iedereen mee kan (blijven) doen in een samenleving waar de welvaart niet altijd even eerlijk verdeeld is. 

We blijven betrokken en dichtbij.