Ga naar de homepage

Wat doet de provincie? De provincie maakt iedere dag lastige keuzes om Brabant prettig leefbaar te houden. Door te stemmen hebt u invloed op die keuzes.

  • Waar bouwen we nieuwe woningen?
  • Kiezen we voor hoogbouw in de steden of meer woningen op het platteland?
  • Hoe houden we Brabant bereikbaar?
  • Met meer rijstroken, meer buslijnen of meer snelfietsroutes?
  • De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Plannen van de Tweede Kamer kunnen pas doorgaan als de Eerste Kamer ze goedkeurt. Dus uw stem telt dubbel!

Meer informatie over wat de Provinciale Staten precies zijn en wat ze doen leest u op de website van Rijksoverheid.

Wat doen de Waterschappen?

De Waterschappen maken belangrijke keuzes die invloed hebben op de toekomst van ons water.

  • Zij zorgen voor genoeg water en schoon water in sloten, rivieren en meren.
  • De Waterschappen zorgen ook voor de dijken.
  • Zij beschermen Nederland tegen overstromingen.

Voor meer informatie over wat de Waterschapsverkiezingen precies zijn en wat ze doen leest u op de website van Rijksoverheid.