Ga naar de homepage

Planschade is schade die ontstaat door een ruimtelijk besluit, bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan. Onder bepaalde voorwaarden kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen.

Accordion item is ingeklapt

Planschade is schade die ontstaat door een ruimtelijk besluit, bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan. Misschien schaadt het plan uw privacy of belemmert het uw uitzicht. Hierdoor kan uw eigendom minder waard worden: dit is vermogensschade. Ook inkomensschade valt onder planschade. Bijvoorbeeld als uw winkel niet meer bereikbaar is voor klanten.

Accordion item is ingeklapt

Pas als de nieuwe ruimtelijke maatregel onherroepelijk is kunt u een planschadevergoeding aanvragen. Een besluit is onherroepelijk als de termijn is verstreken waarbinnen u bezwaar en beroep kunt maken. Nadat een besluit onherroepelijk is verklaard, heeft u vijf jaar de tijd voor een aanvraag. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade. Stuur het formulier na invullen retour via ruimtelijkeplannen@loonopzand.nl. 

Accordion item is ingeklapt

Een onafhankelijke planschadecommissie vergelijkt het nieuwe onherroepelijk planologisch besluit met de oude maatregel.

Is er inderdaad sprake van nadeel? Dan taxeert de commissie die schade op de datum dat de nieuwe maatregel in werking treedt. Dit is de peildatum.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u recht op planschadevergoeding? Dan stelt de gemeente u niet volledig schadeloos. Bij indirecte schade heeft u altijd een eigen risico van 2%. Dit is het Normaal Maatschappelijk Risico (NMR). De gemeente kan een hoger NMR vaststellen, bijvoorbeeld bij nieuwe woningbouw binnen de bebouwde kom.

Accordion item is ingeklapt

Voor de behandeling van de aanvraag planschade betaalt u € 300,-. Dit bedrag krijgt u terug als er schade wordt toegewezen.

Accordion item is ingeklapt
  • U dient een aanvraag in met een goede motivatie: Waarom vindt u dat u planschade heeft? Wat is de aard van uw schade?
  • U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag.
  • In de bevestiging staat of u nog aanvullende gegevens moet opsturen.
  • Uw aanvraag gaat in behandeling. U ontvangt een factuur van € 300,-. Wordt uw aanvraag toegewezen? Dan krijgt u dit bedrag terug.
  • Als uw aanvraag compleet is, geeft de gemeente een onafhankelijke planschadecommissie opdracht advies uit te brengen.
  • U wordt gehoord. Er komt eerst een conceptadvies waarop u binnen vier weken kunt reageren. Ook de gemeente en/of derde belanghebbende, bijvoorbeeld een ontwikkelaar, kunnen reageren op het conceptadvies.
  • De planschadecommissie brengt daarna definitief advies uit aan de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit op uw aanvraag: toewijzen of afwijzen.
  • Tegen dat besluit kunt u eventueel bezwaar maken.

Accordion item is ingeklapt

Meestal duurt de procedure enkele maanden. Bij bezwaar, beroep of hoger beroep kan het 1 tot 2 jaar duren. Er staan termijnen van orde in de procedureregeling.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Heeft u vragen over de procedure? Of wilt u weten of uw aanvraag kansrijk is of niet? Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op en vraag naar de behandelend ambtenaar planschade.