Ga naar de homepage

Een gemeentelijke onderscheiding reikt de gemeente uit aan mensen, verenigingen of instellingen die een bijzondere prestatie hebben geleverd voor de gemeenschap.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente Loon op Zand kent drie onderscheidingen:

  • de gemeentelijke oorkonde
  • de gemeentelijke erepenning
  • de gemeentelijke erespeld

Accordion item is ingeklapt

De gemeente toetst uw aanvraag aan het beleid voor de verstrekking van oorkondes/ de verordening gemeentelijke onderscheidingen. Vervolgens besluit het college van burgemeester en wethouder over het wel of niet toekennen van de onderscheiding.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie en het aanvragen van een formulier kunt u contact opnemen met Wilma Heijna via mail w.heijna@loonopzand.nl  of via telefoon 0416 - 289111.