Ga naar de homepage

Vindt u dat een ambtenaar of bestuurder van de gemeente Loon op Zand zich niet juist tegenover u heeft gedragen? Bent u niet of niet voldoende te woord gestaan door een ambtenaar of bestuurder van de gemeente? Heeft u te laat, onjuiste of onvolledige informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of dien een klacht in via het formulier Online klacht indienen.

Accordion item is ingeklapt

Voordat u uw klacht indient, komen wij graag met u in contact. Wellicht kunnen we snel een oplossing vinden of een misverstand rechtzetten. U kunt contact met ons opnemen via 0416 - 289111 of mailen naar info@loonopzand.nl. Meldingen over de openbare ruimte meldt u via Fixi.

Nadat u contact met ons op heeft genomen gaat de klacht naar onze klachtenco├Ârdinator. De klachtco├Ârdinator gaat in overleg met de betrokken ambtenaren of regelt een gesprek om tot een oplossing te komen.

Accordion item is ingeklapt

Nadat u het klachtenformulier heeft ingevuld, nemen we contact met u op en nodigen we u uit voor een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting kunt u uw klacht toelichten. Bij een klacht is er meestal sprake van een klachtveroorzaker. Ook deze nodigen we uit voor een hoorzitting. Zowel u als klager en de klachtveroorzaker kan er voor kiezen om niet gezamenlijk te worden gehoord.

Van de hoorzitting (of hoorzittingen) maken we verslag(en). De klachtautoriteit (gemeentesecretaris) brengt advies uit aan het college. Het college besluit of uw klacht (deels) gegrond of ongegrond is. Met een brief informeren we u over ons besluit.