Ga naar de homepage

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De 19 leden van de raad worden gekozen door de inwoners van Loon op Zand. De gemeenteraad stelt kaders voor het beleid van de gemeente, controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert en vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

Contact

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en kan u antwoord geven op allerlei vragen, zoals over het werk van de raad, vergaderingen of vergaderstukken.
Het is mogelijk om contact met de griffie op te nemen.