Ga naar de homepage

Wethouder Suzan Mandemakers


Wethouder Suzan Mandemakers

Politieke Partij: VVD

E-mail: s.mandemakers@loonopzand.nl

Accordion item is ingeklapt
 • Jeugdbeleid
 • Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
 • Onderwijs en volwasseneducatie
 • Participatie en sociale werkvoorziening
 • Sociale zaken en arbeidsmarkt
 • Dagelijks bestuur Baanbrekers
 • Sport
 • Bibliotheken
 • Gezondheidsbeleid
 • Vluchtelingen en statushouders
 • Project De Nieuwe Wetering
 • Opgaven Sterke Gemeenschappen en Toegang
 • 1e Loco burgemeester