Ga naar de homepage

Burgemeester Hanne van Aart


Openbare orde en veiligheid, samenwerking en communicatie

Telefoonnummer: 0630564012
E-mail: h.vanaart@loonopzand.nl 

 

Accordion item is ingeklapt
 • Algemene beleidsco√∂rdinatie
 • Kabinetsaangelegenheden
 • Algemeen bestuurlijke zaken en bestuurlijke organisatie
 • Co√∂rdinatie intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde, veiligheid en brandweer
 • Vergunning bijzondere wetten
 • Integrale handhaving
 • Burgerzaken en gemeentewinkel
 • Monumentenbeleid & archeologie
 • Personeel & organisatie, facilitaire zaken en archivering
 • Informatievoorziening, ICT
 • Huisvesting gemeente en centrale inkoop
 • Voorlichting, communicatie en mediabeleid

Accordion item is ingeklapt
 • loco burgemeester: J.C.G.M. Brekelmans 
 • loco burgemeester: S.A.C. Mandemakers

Accordion item is ingeklapt
 • Lid van het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) (onbezoldigd)
 • Lid van de commissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (VNG, onbezoldigd)
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Kwaliteit van het Ambt (VNG, onbezoldigd)
 • Lid van de Advisory Board  (VNG, onbezoldigd)
 • Lid van het Arrondissementaal Justitieel Beraad (onbezoldigd)
 • Voorzitter Platform-Zuid van de Vereniging Sport en Gemeenten (onbezoldigd)
 • Lid van de Raad van Advies Volleybal Club Hands-Up te Berlicum (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Sportservice Noord-Brabant (onbezoldigd).