Ga naar de homepage

burgemeester Hanne van Aart

Burgemeester Hanne van Aart

Openbare orde en veiligheid, samenwerking en communicatie

Telefoonnummer: 0630564012
E-mail: h.vanaart@loonopzand.nl 

 

Accordion item is ingeklapt
 • Algemene beleidsco√∂rdinatie
 • Kabinetsaangelegenheden
 • Algemeen bestuurlijke zaken en bestuurlijke organisatie
 • Co√∂rdinatie intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde, veiligheid en brandweer
 • Vergunning bijzondere wetten
 • Integrale handhaving
 • Burgerzaken en gemeentewinkel
 • Personeel & organisatie, facilitaire zaken en archivering
 • Informatievoorziening, ICT
 • Huisvesting gemeente en centrale inkoop
 • Voorlichting, communicatie en mediabeleid

Accordion item is ingeklapt
 • 1e loco burgemeester: Suzan Mandemakers
 • 2e loco burgemeester: Louis Laros
 • 3e loco burgemeester: Tess van de Wiel
 • 4e loco burgemeester: Jan Brekelmans

Accordion item is ingeklapt
 • Voorzitter commissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (VNG, onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Sportservice Noord-Brabant (onbezoldigd) 
 • Vicevoorzitter Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo, onbezoldigd) 
 • Vicevoorzitter Vereniging Sport en Gemeenten (VSG, onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Sporten voor iedereen i.o. (onbezoldigd)