Ga naar de homepage

Ieder jaar kijken we met veel aandacht naar ons huishoudboekje. Dit noemen we de begroting. Wat hebben we nodig om volgend jaar ons werk te doen? En hoe gaan we dit betalen? We leggen dit uit in het volgende filmpje.

Begroting

De gemeenteraad van Loon op Zand heeft unaniem de begroting voor 2024 vastgesteld na een raadsvergadering op 9 november 2023. Vier wijzigingen werden aangebracht in de begroting, en de raad gaf het college vijf opdrachten. Zo heeft de raad unaniem besloten dat de Samen-Loont-Pas, die financiƫle ondersteuning biedt aan inwoners met beperkte middelen, vanaf volgend jaar zal meestijgen met de prijzen. Een motie over inclusie kreeg ook unanieme steun. Inclusie, gelijkheid en gelijke kansen voor iedereen worden benadrukt, met opdrachten aan het college om inclusie op alle beleidsterreinen te waarborgen. De raad vroeg daarnaast ook aandacht voor betaalbare woningen in de gemeente Loon op Zand, voor het in stand houden van Het Witte Kasteel, en voor Landschapspark Pauwels. De begrotingsinformatie is openbaar beschikbaar op www.loonopzand.bestuurlijkeinformatie.nl.