Logo Gemeente Loon op Zand

Sinds het begin van de zomer zijn wij druk bezig met de voorbereiding van de begroting – ons huishoudboekje - voor 2021. Afgelopen dinsdag besloot het college welke keuzes zij willen maken en welk financieel effect dit heeft voor 2021. De raad neemt uiteindelijk op donderdagavond 5 november een besluit hierover.

Het huishoudboekje van de gemeente

Ieder jaar kijken we met veel aandacht naar ons huishoudboekje. Dit noemen we de begroting. Wat hebben we nodig om volgend jaar ons werk te doen? En hoe gaan we dit betalen? We leggen dit uit in het volgende filmpje.

Wat betekent dit voor u?

Eén van de keuzes die het college wil maken, is een verlaging van de rioolheffing en een compensatie voor de ondernemers bij de lasten van de toeristenbelasting. Er komt een toeristisch informatiepunt en een Energieloket om inwoners te helpen hun woning energiezuiniger te maken. In scholen komt extra aandacht voor goede luchtkwaliteit, isolatie en het verwijderen van asbest. En we realiseren de Nieuwe Wetering als dorpshuis van de kern Loon op Zand.

Meer informatie

Het gehele voorstel met de keuzes voor 2021 is in deze pdf te lezen. In de raadsvergadering op donderdag 5 november vergadert de gemeenteraad over de inhoud van de begroting en neemt uiteindelijk het definitieve besluit hierover.